Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Via Carpatia – Poliaci podpísali zmluvu na posledný úsek, naša časť v nedohľadne

Via Carpatia (alebo Via Carpathia) je plánovaná nadnárodná diaľničná sieť spájajúca litovskú Klaipėdu a grécku Solún. Otvorenie bolo pôvodne naplánované na rok 2025. V podstate to je najkratšia historická cesta zo severu na juh, spájajúca Baltické more s Egejským

Chronológia:

  • 2006 Jún – Zrodenie myšlienky Tranzitnej cesty Via Carpatia – Poľsko
  • 2006 Október – Konferencia s názvom “Jedna cesta – štyri krajiny”. Ministri Poľska, Litvy, Maďarska a Slovenska rokovali o severo-južnom cestnom ťahu – Via Carpatia. Výsledkom konferencie bol podpis Lankutskej deklarácie, ktorá vyzývala národné vlády aby zaradili túto trasu medzi priority národnej dopravnej politiky.
  • 2010 Október – Medzinárodná konferencia. Ministri dopravy 7 krajín podpísali spoločné vyhlásenie – The „Via Carpatia“ Declaration.
  • 2012 November – Prijatie výzvy pod názvom “Cestná trasa Via Carpatia – Príležitosť na posilnenie konkurenciechopnosti východných regiónov EU” smerujúca k podpore výstavby Via Carpatia a jej začlenenia do TEN-T.

Tento posledný poľský úsek na trase S19 je najťažší. Pôjde o úsek medzi slovenskou Duklou a Barwinkom. Keď bude táto cesta postavená, vodiči z východu Slovenska sa oveľa ľahšie dostanú na sever.

Poľské Generálne riaditeľstvo pre štátne cesty a diaľnice podpísalo zmluvu so spoločnosťou Polaqua v hodnote viac ako 1,54 miliardy PLN . Úsek v dĺžke 18 km bude obojsmerný v dvoch jazdných pruhoch.

Pre zhotoviteľa bude tento úsek trasy značnou výzvou. Predmetná oblasť sa rozprestiera medzi Nízkymi Beskydami a  Bieszczadami . Ako generálne riaditeľstvo priznáva, trasa povedie veľmi rôznorodým terénom. Ďalším problémom bude skutočnosť, že na trase sa nachádza 19 zosuvných oblastí . Na trase vybudovaných až 15 nadjazdov . Najdlhší z nich bude mať dĺžku 1,1 km a piliere udržia cestu vo výške 35 m nad úrovňou terénu . Vybudovaných bude 10 mostov , 6 viaduktov a 6 priechodov pre zvieratá. Pripomínam, že na Slovensku možno nemáme dokopy 6 ekoduktov. Kolidujúce križovatky budú prestavané a rozšírené.

Projektové a stavebné práce majú byť ukončené 42 mesiacov po podpise zmluvy.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov