Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Predstavujeme Pilotný projekt inteligentnej smart mobility budúcnosti

Strojnícka fakulta spolu s Fakultou informatiky a informačných technológií STU realizujú Pilotný projekt inteligentnej smart mobility budúcnosti priamo v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy.

Realizáciu projektu umožnili Dopravný podnik Bratislava, Ministerstvo dopravy a výstavby SR a mesto Bratislava.  Ďalšou lokáciou na zber dát bude mesto Žilina  v spolupráci so Žilinskou univerzitou. Technologickým partnerom je spoločnosť Siemens.  Vysoko rýchlostné dátové prenosy počas zberu údajov sú realizované v partnerstve so spoločnosťou Orange.

Projekt pozostáva z viacerých fáz.  Prvá fáza začala dňa 9.4. keď prebehli prvé inštalácie technologických zariadení na autobus Dopravného podniku mesta Bratislava, ktorý premáva ako linka č. 144  na trase z Koliby na Kamzík.  Takto inteligentne vybavený autobus premával podľa cestovného poriadku na spomínanej trase v dňoch 10. a 11. apríla 2021. Inštalácie a následný zber údajov prebehli úspešne. Projekt realizuje výskumný tím  oboch fakúlt – Automotive Innovation Lab pod vedením doc. Ľuboša Magdolena zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Po úspešnom predstavení autonómneho vozidla na Slovensku v júni 2020, je uvedený projekt ďalším „stavebným prvkom“ pre budúcnosť inteligentnej mobility na Slovensku. Tím sa neustále venuje novým technologickým inováciám, ktoré posúvajú možnosti využitia umelej inteligencie (AI) a smart technológií v doprave a automotive sektore. Technologickým partnerom  je spoločnosť Siemens, ktorá poskytla tímu  jeden z kľúčových komponentov – Scaptor pre zber synchronizovaných údajov z lidaru, kamier, GNSS systémov a prevádzkových údajov vozidiel s kapacitou až 15 TB za deň.

Druhá fáza bude prebiehať v termíne od 16.-18.4 2021, keď rovnaký zber údajov bude realizovaný na električke č. 1 v Bratislave. V tretej fáze bude realizovaný zber údajov v spolupráci so Žilinskou univerzitou na autobusovej linke číslo 30 v meste Žilina.

„ Využitie autonómnych systémov v dopravných prostriedkoch je budúcnosť hlavne z hľadiska bezpečnosti prevádzky vozidiel, či už sú to autobusy alebo osobné automobily.  Pri zvyšujúcej sa frekvencii vozidiel na cestách, využitím práve týchto systémov dokážeme zabezpečiť  aj vyššiu bezpečnosť premávky.” vysvetlil  Ing. Ján Danko, technický manažér projektu zo Strojníckej fakulty STU. Podstatou využívanej technológie zberu dát je, že dokáže v reálnom čase synchronizovane zbierať údaje z lidaru, 7 kamier rýchlosťou 60 snímkov za sekundu, údajov o polohe vozidla s presnosťou 14 mm a prevádzkových údajov z vozidla zo zbernice CAN v objeme desiatok Terabajtov denne.  Následne budú zozbierané dáta analyzované a vyhodnocované z pohľadu statickej (dopravné značenie, budovy, sústava mestského osvetlenia a podobne) a dynamickej infraštruktúry (pohyb chodcov, iných dopravných prostriedkov, zvierat).  Výsledky budú použité za účelom vývoja inteligentnej smart mobility budúcnosti v mestách.

To, čo tu dnes robíme, je úplne prvý, avšak nevyhnutný krok. Vytvárame unikátne datasety, ktoré zaznamenávajú reálnu autobusovú linku v štandardnej premávke s cestujúcimi. Tieto údaje nám umožnia odhaliť, čo všetko je potrebné na to, aby takáto autobusová linka v budúcnosti mohla jazdiť v autonómnom režime, a najmä nám odhalia všetky riziká, ktoré vyplývajú z jej skutočnej trasy v Bratislave. Čo sa týka samotných senzorov, autobus je osadený siedmimi kamerami, lidarom, dvomi presnými GPS modulmi, dvomi akcelerometrami, LTE modemom a okrem údajov zo všetkých týchto senzorov zaznamenávame aj všetky údaje z CAN zbernice vozidla. Vďaka tomuto vieme v každom okamihu zaznamenanej jazdy presne povedať, čo sa dialo s vozidlom alebo okolo vozidla,” dodal Ing. Marek Galinski, hlavný softvérový inžinier projektu z FIIT STU.

„Do budúcnosti uvažujeme začať výskum, vývoj, realizáciu a testovanie v prevádzke na shuttle busoch, ktoré by mohli byť prevádzkované napríklad v spoločnosti Volkswagen Slovensko v menej frekventovanej časti závodu.  Je to zatiaľ len v štádiu rokovania. Verím však, že sa raz dostaneme aj do reálnej mestskej premávky. “ uviedol dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave  Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

Aká bude vyzerať blízka budúcnosť áut?

“Spoločne so Strojníckou fakultou STU rozvíjajú výskumníci z FIIT STU tému autonómnej dopravy v stredoeurópskom regióne. Veľmi nás spolupráca s našimi partnermi teší a sme radi, že v tomto prípade prinesie obrovské množstvo údajov, ktoré následne budeme môcť spracovávať. Veríme, že o pár rokov vďaka našim spoločným projektom budú po Slovensku môcť jazdiť autonómne vozidlá. Chcem oceniť prácu našich výskumníkov a poblahoželať im k úspechu,” povedal prof. Ivan Kotuliak, dekan FIIT STU.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov