Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Keď košický obchvat stráca zmysel

Ak sa vám dostalo do ruky naše nové číslo, určite ste postrehli, že sa v našich končinách objavila nová vyhláška, ktorá pojednáva o dopravnom značení.

Celkom dosť sme ju skritizovali, je zmätočná, nejasná a budú s ňou problémy. A tu je hneď ďalší, ktorý trápi metropolu východu.

Vyhláška už nepozná pojem rýchlostná cesta. Väčšina rýchlostných ciest po celom Slovensku sa po stránke právnej klasifikácie stala diaľnicami, ale z pohľadu technického riešenia stále ostáva rýchlostnou cestou.

Čo čert ale nechcel, asi najviac na to doplatili Košičania. Tam komunikácie označovaná ako R2 (Košice – Šaca) a PR3 (Košice – Budimír) bola rozhodnutím Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky preklasifikovaná na cestu prvej triedy I/16 a I/20 s obmedzeným prístupom! Cesty sú označené dopravným značením, ktoré pred zmenou zákona a vyhlášky označovali rýchlostnú cestu, v súčasnosti však označujú “Cestu pre motorové vozidlá” . Na predmetných úsekoch platia ustanovenia o rýchlosti podľa zákona o cestnej premávke. Znižuje sa maximálna povolená rýchlosť zo 130 km/h na 90 km/h mimo obce a z 90 km/h na 50 km/h v obci, pokiaľ nie je dopravnou značkou určená iná rýchlosť.

Popravde neviem teraz na rýchlo overiť umiestnenie a osadenie dopravných značiek upravujúcich maximálnu povolenú rýchlosť (ktoré sú nadradené všeobecnej úprave). Ľahko sa tak ale môže stať, že pre istú časť obyvateľov Košíc obchvat jednoducho stratí význam, keďže nimi prekonávaná trasa bola síce cez obchvat rýchlejšia, ale vzdialenostne dlhšia. Navyše sa môže tiež stať, že spomalenie rýchlosti na obchvate môže negatívne ovplyvniť aj plynulosť premávky v meste.

Ilustračné foto: SITA

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov