Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


NDS chce za Dubnú Skalu späť milióny

NDS žiada od bývalého zhotoviteľa úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala 14,75 milióna eur. Ide o nárok objednávateľa na platbu, ktorý si NDS uplatnila u medzinárodnej Komisie pre riešenie sporov (KRS) za nesplnenie míľnikov č. 2 (prerazenie tunela) a č. 3 (dokončenie betónovej vozovky v tuneli).

NDS si nároky za nedodržané míľniky uplatnila v minulosti okamžite po ich nesplnení, zhotoviteľ ich uznať odmietal a preto o nich rozhodne KRS. NDS priebežne pripravuje aj ďalšie nároky v súvislosti s touto stavbou. Nároky NDS sú kryté bankovou zárukou a budú uplatňované postupne tak, aby nedošlo k ich premlčaniu.

Ďalšou aktuálnou problematikou, ktorú NDS rieši, sú nároky voči zhotoviteľovi vyplývajúce z vád diela a projektovej dokumentácie. O nároku na zmluvné pokuty bude komisia rozhodovať na základe procedurálneho kalendára vydaného komisiou, spolu s nárokom zhotoviteľa na predĺženie lehoty výstavby. Rozhodnutie v tomto konkrétnom spore sa podľa uvedeného kalendára očakáva v januári 2021.

Komisia pre riešenie sporov

Komisia pre riešenie sporov medzi NDS a Zhotoviteľom úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala vznikla v januári 2019. Komisiu tvoria uznávaní profesionáli z Nemecka, USA a Veľkej Británie. Jedného člena komisie navrhla NDS, jedného zhotoviteľa na jednom sa zhodli obe strany.

Zdroj: NDS

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov