Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Zakliata dé-štvorka. Kto to zaplatí?!

Diaľnica D4 má ďalší problém. Po azbeste v násype vyšlo najavo, že okrem iného samotný násyp nevyhovuje po statickej stránke.

Stavebné práce na časti diaľnice D4 už nejaký čas stoja. Dôvodom je podozrenie, resp. šetrenie použitia azbestu v násype pod diaľnicou. Začiatkom novembra však vyplával na povrch ďalší problém – podľa skúšok Národnej diaľničnej spoločnosti násyp nevyhovuje z hľadiska statiky. A to je oveľa horší problém než azbest v násype.

Odborníci sa zhodujú v tom, že z hľadiska ochrany zdravia obyvateľov a životného prostredia by bolo absolútne neodôvodnené rozobrať násyp a nejakým spôsobom z neho extrahovať azbest, resp. kontaminované časti zeminy. Azbest ako taký je síce nebezpečný, ale v podstate len v ovzduší, keď sa z neho uvoľňujú prašné častice. Zakrytý v násype by nemal ohrozovať spodné vody ani životné prostredie. Narušená, resp. nedostatočná statika je však celkom iná otázka. Tá totiž môže mať vplyv na celistvosť, kvalitu, životnosť a v konečnom dôsledku aj bezpečnosť diaľnice. Peter Grandl, člen predstavenstva NDS, sa vyjadril, že násyp bude potrebné rozobrať. Zároveň upozornil na to, že vzhľadom na prítomnosť azbestu to bude treba vykonávať za dodržiavania špeciálnych metód pod ochrannou atmosférou.

A to nebude lacné. Kto to všetko zaplatí? Chcel by som veriť tomu, že celú finančnú ťarchu tejto operácie prevezme na seba zhotoviteľ a štát sa na nej nebude nijako podieľať. Pretože štát, to sme my, to sú naše dane, ktoré by mohli ísť na rozumnejšie miesta než na hasenie problémov súkromnej spoločnosti.

Okrem finančnej stránky sa naskytuje ďalšia otázka: O koľko sa posunie termín odovzdania daného úseku diaľnice, keď sa bude musieť rozobrať nanovo postaviť?

Ilustračné foto: Archív

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov