Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Šéf dopravnej polície: “Prísnejšie na vodičov!”

Prísnejšie na nedisciplinovaných vodičov, tak by sa dali jednou vetou charakterizovať opatrenia, ktoré prináša novela zákona o cestnej premávke. Rozprávali sme sa s riaditeľom odboru dopravnej polície Policajného zboru SR plk. Ing. Ľubošom Rumanovským.

Čo to znamená v praxi?

Hlavnou úlohou služby dopravnej polície bolo vždy znižovanie počtu nehôd a ich následkov, nie je to však ľahká úloha, nakoľko nie vždy je to len o práci policajtov na cestách. Môže sa zdať, že prevencia nezaberá tak účinne a doteraz aplikované represívne kroky proti porušovateľom pravidiel cestnej premávky rovnako nezabezpečujú účinné a dlhodobé zvýšenie bezpečnosti na cestách. Preto sme po dôkladnej analýze navrhli legislatívne riešenia, ktoré majú snahu odradiť potenciálneho páchateľa od porušenia zákona. Ide predovšetkým o opatrenia zamerané na vysoko rizikovú skupinu mladých vodičov, na zlepšenie vymožiteľnosti pokút, na odradenie vodičov od používania mobilného telefónu za volantom. Nepriamo k ľahším následkom dopravných nehôd určite napomôže aj zavedenie povinnosti vytvárať záchranné uličky v kolóne stojacich vozidiel.

Riaditeľ odboru dopravnej polície Policajného zboru SR plk. Ing. Ľuboš Rumanovský.
Riaditeľ Odboru dopravnej polície Policajného zboru SR plk. Ing. Ľuboš Rumanovský.

Štatistika nehodovosti je priamoúmerná disciplinovanosti vodičov zvlášť v letných mesiacoch.

Zvlášť v letných mesiacoch dopravná polícia zaznamenala zvýšený počet dopravných nehôd s následkom smrti. Zabíjal predovšetkým alkohol za volantom, rýchla jazda, nezodpovedné predbiehanie a tiež bezohľadné správanie vodičov voči chodcom a cyklistom. Obdobne aj minulý rok v auguste bolo až 30 osôb usmrtených na našich cestách.  Zdá sa, že prevencia nezaberá, a jediná cesta je sprísniť kontroly a postihy za prehrešky vodičov. Preto sme sa rozhodli, že aj keď policajti nemôžu byť všade, až do odvolania budú hliadky dopravnej, poriadkovej aj železničnej polície v pohotovosti a zvýšia dohľad v cestnej premávke. Zamerajú sa predovšetkým na rizikové úseky po celom Slovensku a hlavne na agresívnych a arogantných vodičov. Pre všetkých nezodpovedných a arogantných vodičov musia byť výstrahou nedávne prípady, keď v priebehu sekundy prichádzajú rodiny o svojich blízkych.

Veľkou módou je telefonovanie počas jazdy, poznám šoférov, ktorí pri 130 km rýchlosti na diaľnici píšu dokonca esemesky. Pritom handsfree už má zabudované takmer každé nové auto…

Telefonovanie  počas vedenia vozidla patrí  medzi najčastejšie sankcionované porušenia pravidiel cestnej premávky, pričom ani zvýšený dohľad nad týmto negatívnym správaním neprináša pokles používania telefónov, ale naopak – používanie telefónov má u vodičov neustále stúpajúcu tendenciu (za posledných 5 rokov vzrástol počet týchto zistených priestupkov takmer trojnásobne). Navrhuje sa preto, aby bolo možné tento priestupok sankcionovať pokutou do 100 eur v blokovom konaní a do 200 eur v riadnom konaní. Pripravovanou novelou zákona  bude čo i len zakázané držať v ruke telefón a taktiež obsluhovať telekomunikačné, audiovizuálne a obdobné zariadenia.

Vieme, že rizikovou skupinou sú stále neskúsení vodiči s krátkou praxou. Ako sa zmení pohľad polície na ich účinkovanie na cestách?

Z analýzy dopravnej nehodovosti vyplýva, že približne každá piata dopravná nehoda, pri ktorej je usmrtený jej účastník, je spôsobená vodičom s vodičskou praxou do dvoch rokov (pozn. ide o vodiča s vodičským oprávnením skupiny B – osobné vozidlo). Voči mladým vodičom, ktorí sú rizikovou skupinou, sa navrhuje zavedenie istej obdoby skúšobnej lehoty, ktorú poznal predchádzajúci zákon č. 315/1996 Z. z., avšak navrhované nové opatrenia sú precíznejšie a zacielené na konkrétnu skupinu vodičov, ktorí v najväčšej miere negatívne ovplyvňujú dopravno-bezpečnostnú situáciu. Pôjde o sústavu opatrení, ktoré budú nasledovať po tom, čo vodič (držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B s vodičskou praxou do 2 rokov) spácha druhé porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročí rýchlosť jazdy. Novinkou z týchto opatrení je rehabilitačný program pre vodičov, ktorí sa bude vykonávať u dopravného psychológa, ktorých cieľom je prevencia možnej recidívy rizikového správania vodiča. Ak sa následne v rámci lehoty dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia dopustí osoba ďalšieho, t. j. tretieho porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročenia rýchlosti jazdy, vodičské oprávnenie sa jeho držiteľovi odoberie, pričom ako nepriamy zákaz činnosti bude takejto osobe povinne zo zákona odobraté vodičské oprávnenie šesť mesiacov. Po vrátení VO takémuto držiteľovi začne opätovne plynúť nová dvojročná lehota s rovnakými následkam

Súčasťou nášho života sa stalo používanie elektrických kolobežiek a bicyklov v centrách miest. Chodci ich nevidia radi. Ako sa upravilo ich používanie?

V praxi rastie množstvo rôznych kolobežiek s pomocným motorčekom, ktoré sú svojou konštrukciou a parametrami porovnateľné s motocyklami, pričom osoba jazdiaca na takejto kolobežke je podľa v súčasnosti platných ustanovení pravidiel cestnej premávky chodcom a nemá povinnosti vodiča ako napríklad cyklista. Osoby pohybujúce sa na kolobežke s pomocným motorčekom, keďže sú dnes chodcami, jazdia po chodníkoch a ohrozujú ostatných chodcov. Na osobu pohybujúcu sa na kolobežke s pomocným motorčekom nemôžu byť dnes uplatňované povinnosti vodiča vzťahujúce sa na požitie alkoholu alebo inej návykovej látky. Preto sa navrhuje striktné označenie osoby pohybujúcej sa na kolobežke s pomocným motorčekom ako vodiča nemotorového vozidla. Osoba pohybujúca sa na kolobežke bez motorčeka bude aj naďalej na účely zákona o cestnej premávke považovaná za chodca.

 

Posilňujú sa právomoci polície, nie je to len vo výške pokút, ale aj v možnosti zadržať doklady od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom, ak nebola zaplatená predchádzajúca pokuta.

Predmetom návrhu zákona je súčasne aj zlepšenie vymožiteľnosti sankcií ukladaných v rámci objektívnej zodpovednosti, ktorá je najmä vo vzťahu k vozidlám evidovaným v zahraničí značne obmedzená. Zavádza sa nový právny inštitút – blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla, ktoré umožní ukladať pokuty držiteľovi alebo vodičovi priamo na mieste za porušenie pravidiel zistené v minulosti, na čo budú nadväzovať ďalšie donucovacie oprávnenia ako uloženie kaucie v prípade neuhradenia pokuty na mieste spolu s možnosťou zadržať doklady vozidla a tabuľky s evidenčným číslom až do uhradenia pokuty; policajt tak znemožní ďalšiu jazdu s vozidlom, ktoré tak slúži ako nepriama zábezpeka zaplatenia sankcie z minulosti.

MV SR očakáva prijatím zákona zlepšenie vymožiteľnosti pokuty za zistené porušenie zákona, najmä u cudzincov, u ktorých dnes polícia nedisponuje účinnými nástrojmi na vymoženie pokuty. Len vymožiteľná sankcia za protiprávne konanie môže pôsobiť dostatočne represívne na jedinca a súčasne ako účinná generálna prevencia páchania protiprávnych deliktov na spoločnosť.

Foto: autor, archív

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov