Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku

Vieme, akí ste!

V podstate od vzniku nášho časopisu, čo bolo pred dvadsiatimi dvoma rokmi, sa snažíme ušiť náš motoristický časopis na vašu mieru, aby ste v ňom našli to, čo hľadáte, aby čo možno najviac spĺňal vaše predstavy a vaše želania.

Ako metódu sme zvolili dotazník s množstvom otázok, ktoré sme uverejnili nielen v Auto magazíne, ale aj na našej webovej stránke www.automagazin.sk. Aj v tomto roku ste nás nesklamali a napriek tomu, že ste odpovediam museli venovať mierne dlhší čas, počtom tých, ktorí odpovedali na anketové otázky, ste prekonali naše očakávania.

Je zaujímavé, že napriek mnohým zmenám, ktoré sa udiali za ostatných približne desať až pätnásť rokov, najmä neskutočným rozšírením komunikačných prostriedkov, akými sú internet a mobilné telefóny, sa priority našich čitateľov takmer nezmenili. Stále vás najviac zaujímajú testy a porovnávacie testy, rady a témy. Z vašich odpovedí sme sa dozvedeli, že stále platí, že Auto magazín od počiatku čítajú viac muži (93 %) ako ženy, hoci vieme, že Auto magazín veľmi často kupujú či objednávajú cez predplatné dievčatá a ženy pre svojich miláčikov. V aktívnom veku, od 18 do 50 rokov, je takmer osemdesiat percent (79,3 %) našich čitateľov. Desať percent má menej ako osemnásť a desať viac ako päťdesiat rokov. Najviac nás čítate v Trnavskom, najmenej v Žilinskom kraji. Absolútna väčšina z vás má vysokoškolské či stredoškolské vzdelanie (96 %), najviac vás pracuje v obchode a službách (33 %). Priznám sa, prekvapilo ma, že až takmer tretina našich čitateľov je v riadiacich či vedúcich funkciách! Za posledné roky sa zvýšil aj počet tých, ktorí pracujú s internetom. Kým pred šiestimi rokmi to bolo 90, dnes je to 100 %.

Na otázku, či si plánujete kúpiť auto, až 70 % z vás odpovedalo, že najneskôr do troch rokov, pričom pri tomto dôležitom kroku všetci hľadajú rady a informácie v odborných motoristických časopisoch, akými je aj náš Auto magazín. Príjemne nás prekvapil fakt, že ak sa rozhodujete kúpiť si nové či jazdené auto, najskôr hľadáte informácie v odborných časopisoch a až potom na internete.

Akí teda ste? Podľa vašich odpovedí súdime, že naši čitatelia sú v aktívnom veku so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním a  mierne vyšším príjmom. Popri práci s internetom máte záľubu v čítaní odborného časopisu o autách, pretože v blízkej budúcnosti si svoj život bez nového auta neviete predstaviť.

Za to, že ste nám mimoriadne aktívne pomohli hľadať odpovede na otázku – Akí ste? – sa vám chcem v mene celého kolektívu časopisu Auto magazín poďakovať. Ďakujem vám nielen za čas, ktorý ste venovali nášmu dotazníku, ale aj za vernosť, ktorú nám preukazujete. Je to vaša zásluha, že je Auto magazín s prílohou Profi auto dlhodobo najčítanejším motoristickým časopisom na Slovensku.

Foto: archív

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov