Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Dilema: zimné či celoročné pneumatiky?

Celoročné pneumatiky sa v ponuke výrobcov a predajcov objavujú v čoraz väčšom zastúpení. Investovať do ich kúpy alebo radšej siahnuť po klasike? Poďme spolu hľadať odpoveď.

Celoročné pneumatiky idú do módy nielen na Slovensku, ale aj na západ od nás. Skôr, ako sa rozhodneme, aké pneumatiky si na vozidlo kúpime, odpovedzme si na dve zásadné otázky. Budeme na aute počas zimných mesiacov jazdiť iba v meste a na južnom Slovensku, kde sú cesty pokryté snehom a ľadom skôr raritou vhodnou na zhotovenie selfie? Alebo bývame v podhorskej obci, kde je to úplne bežné? V prvom prípade môžeme o celoročných pneumatikách uvažovať, v druhom ani náhodou. Druhou a pre mňa zásadnou otázkou je bezpečnosť. Berieme výmenu pneumatík ako vec vlastnej bezpečnosti alebo ako dôvod, ako nedostať pokutu?

Michelin-CrossClimate-10    Présentation Michelin GENPOLY à DivonnePH T GROMIK

Rozdiely sú zjavné

Vývoj pneumatík je totiž zameraný na dosiahnutie maximálnej bezpečnosti v daných podmienkach. Vývojári ladia zmes pneumatík, ich konštrukciu, charakter, orientáciu a uhol rezania jednotlivých sekcií dezénu, ako aj množstvo a šírku odvodňovacích kanálov. Ak si vedľa seba postavíte kvalitnú letnú a zimnú pneumatiku, rozdiely budú zjavné. Podobný rozdiel pocítite aj v charaktere použitej zmesi. Napriek tomu, že vývoj materiálov používaných pri výrobe pneumatík napreduje, viem si len ťažko predstaviť takú, ktorá bude mať výbornú smerovú stabilitu a optimálnu brzdnú dráhu pri teplotách cesty a okolia od +40 ˚C do –20 ˚C. Teda na suchom rozpálenom asfalte a súčasne aj na slanej snehovej kaši či nebodaj ľade. Zmes totiž reaguje na teplotu okolia, čím sa menia jej vlastnosti. Ako teda na tom bude celoročná pneumatika? Podľa môjho názoru bude v najlepšom prípade niekde uprostred. Priemerná v lete a takisto v zime. Môj predpoklad potvrdil aj test všeobecne uznávanej autority.

ADAC testoval

Celoročné pneumatiky idú do módy nielen na Slovensku, ale aj na západ od nás. Nemecký autoklub ADAC sa preto tento rok popri klasickom teste zimných pneumatík rozhodol urobiť ešte jeden. Do zostavy vybral sedem celoročných pneumatík rozmeru 205/55 R16 V a pridal k nim po jednej referenčnej súprave klasických letných a zimných pneumatík. Ako to dopadlo, ukazuje tabuľka. Maximálne hodnotenie – veľmi dobre, sa v celom teste objavilo iba raz a aj to iba v hodnotení opotrebovania. Kľúčové je, samozrejme, hodnotenie správania pneumatiky na jednotlivých povrchoch. Jednoznačným lídrom hodnotenia sa stala  pneumatika Michelin CrossClimate, ktorá na troch povrchoch získala hodnotenie „dobre“ a na jednom „uspokojivo“. Za ňou skončila pneumatika Vredestein Quadrac 5, ktorá dostala trikrát známku „uspokojivo“ a iba raz „dobre“. V prípade ostatných testovaných pneumatík sa minimálne na jednom povrchu objavilo hodnotenie „dostatočne“. V celkovom hodnotení z toho nakoniec bolo v dvoch prípadoch „uspokojivo“, troch „dostatočne“ a v dvoch dokonca „nedostatočne“. Čo dodať?

 

Výrobca/model                                   Cena* (€)                               Hodnotenie ADAC         Sucho   Mokro        Sneh                    Ľad         Hlučnosť                                                            Spotreba paliva                      Opotrebovanie

Rozdelenie bodovania                                                                       15 %     30 %     20 %     10 %     5 %             10 %                    10 %

Michelin CrossClimate                        79,00       o                             +           +           o           +           o                 +                          ++

Vredestein Quatrac 5                         71,60       o                             o           o           o           +           o                 +                          +

Nokian Weatherproof                         80,80       ø                             ø           o           +           o           o                 +                          +

Goodyear Vector 4 Season Gen. 2     81,50       ø                             ø           +           +           +           o                 +                          +

Pirelli Cinturato All Season                 77,00       ø                             ø           o           ø           +           o                 +                          +

Bridgestone Weather Control A001   72,20       –                              ø           o           –           o           o                 o                          +

Hankook Kinergy 4S H740                  75,60       –                              ø           –           o           o           o                 +                          +

Dobré letné pneumatiky **                –              –                              ++         +           –           ø                             o

Dobré zimné pneumatiky **              –              ø                             ø           +           +           o                             +

 

* Ceny sú orientačné a u jednotlivých predajcov sa môžu líšiť.

** Do testu ADAC pre porovnanie je zahrnutá aj referenčná súprava klasických letných a zimných pneumatík.

 

Stupne hodnotenia: ++ – veľmi dobre, + – dobre, o – uspokojivo, ø – dostatočne, – –  nedostatočne

Zdroj: www.adac.de

 

Čo na to poisťovne

Mimoriadne dôležitým bodom okrem vlastnej bezpečnosti je aj to, ako sa na problematiku používania sezónnych pneumatík pozerá poisťovňa, v ktorej máte uzatvorené poistenie. Týka sa to PZP, ako aj havarijného poistenia. A tak sme vybraným poisťovniam položili nasledujúce otázky:

1. Predpisuje vaša poisťovňa v podmienkach PZ používanie zimných pneumatík alebo akceptujete aj celosezónne?

 

 1. Ako bude vaša poisťovňa postupovať v prípade, ak bude mať vodič haváriu s vozidlom, na ktorom mal namontované celosezónne pneumatiky? Bude plniť v plnej výške alebo bude poistné plnenie krátiť?

 

 1. Ako bude vaša poisťovňa postupovať v prípade, ak vodič s vozidlom, na ktorom mal namontované celosezónne pneumatiky, spôsobil škodu? Budete požadovať spoluúčasť na plnení tretej osobe?

 

Tu sú odpovede:

 

Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie, Allianz  Slovenská poisťovňa, a. s. 

 

 1. Povinnosť používať pri jazde zimné pneumatiky ukladá zákon o cestnej premávke (zákon č. 8/2009 Z. z.). Podľa neho musí mať vodič osobného auta zimné pneumatiky, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza. Vodič nákladného auta musí mať zimné pneumatiky v čase od 15. novembra do 31. marca. Poistná zmluva a poistné podmienkysamostatne neupravujúpoužívanie zimných pneumatík, poistník je však povinný riadiť sa všeobecne záväznými predpismi.

 

2., 3. V prípade, ak na letných pneumatikách spôsobíte nehodu, pri takýchto škodách si Allianz – SP zväčša neuplatňuje zníženie poistného plnenia. K zníženiu plnenia alebo jeho zamietnutiu by poisťovňa pristúpila vtedy, ak by príčinou spôsobenej škody (v PZP alebo v havarijnom poistení) boli jednoznačne neprezuté pneumatiky.

 

Mgr. Milan Janásik, manažér komunikácie a hovorca, Generali Poisťovňa, a. s.

 1. Klientom nepredpisujeme, aké pneumatiky majú používať. Vodiči však majú povinnosť jazdiť na pneumatikách vhodných do aktuálnych prírodných podmienok. Pneumatiky musia byť tiež vo vyhovujúcom technickom stave (nezjazdené, nepoškodené a podobne). Nie je pritom rozhodujúce, či ide o pneumatiky letné, zimné alebo celosezónne.

2., 3. Poistné udalosti súvisiace s nesprávnym použitím pneumatík riešime v našej poisťovni individuálne.  Pri rozhodovaní  o krátení/odmietnutí plnenia z dôvodu použitia nesprávnych pneumatík sa vždy preukazuje príčinná súvislosť  medzi  nesprávnymi pneumatikami a vznikom škody. Nie je pritom rozhodujúce, či išlo o pneumatiky letné, zimné alebo celosezónne, ale o to, či boli v danom okamihu vhodné na vozovku a v akom technickom stave boli. V prípade, že poistná udalosť nastane následkom použitia nevhodných pneumatík (letných, zimných či celosezónnych) a je škoda uplatňovaná z PZP, môže dôjsť k regresnému konaniu. Poisťovňa môže uplatniť postih voči poistenému s jednoznačných preukázaním, že išlo o príčinnú súvislosť  medzi vznikom škody a nesprávnymi pneumatikami. Pri havarijnom poistení sa riadime všeobecnými poistnými podmienkami, to znamená, dochádza k  zníženiu poistného plnenia na základe porušenia povinností vyplývajúcich zo základných právnych predpisov, resp. samotných všeobecných poistných podmienok.

Mgr. Beata Lipšicová, PR konzultant, UNIQA poisťovňa, a.s. 

 

 1. Za zimnú pneumatiku sa považuje pneumatika s označením M+S, ktorá sa používa na označenie zimných alebo celoročných pneumatík. Ak teda majú celoročné pneumatiky toto označenie, spĺňajú podmienky stanovené na jazdu v zime. Povinnosť používať zimné pneumatiky sa v poistných zmluvách neuvádza. Podľa všeobecných poistných podmienok je však „ poistený povinný dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi uložené alebo ktoré vzal na seba poistnou zmluvou a ani nesmie trpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb“.

 

2., 3. Celoročné pneumatiky majú označenie M+S, a teda spĺňajú podmienky na jazdu v zime. Na krátenie výšky plnenia ani na uplatnenie spoluúčasti teda nie je dôvod.

 

Silvia Nosková Illášová, PR manažérka a hovorkyňa, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistné podmienky nepredpisujú používanie zimných, resp. letných pneumatík, vodič sa musí riadiť zákonom o pozemných komunikáciách.  Pokiaľ výrobca uvádza, že pneumatiky sú celoročné, teda vhodné aj v letnom aj zimnom období a sú použité  vhodné pneumatiky na typ vozidla, nie je zo strany poisťovne dôvod túto skutočnosť skúmať. Pre bezpečnú jazdu vozidla nie je dôležitá len montáž správnych pneumatík, ale aj stav behúňovej plochy pneumatiky a ich nahustenie podľa predpisu výrobcu. Poisťovňa by uplatnila zníženie poistného plnenia alebo regres v prípade, ak je v policajnej správe zdokumentované, že pneumatiky na aute boli priamou príčinou dopravnej nehody (dôsledok – napríklad dlhšia brzdná dráha). Zavinenie dopravnej nehody montážou nesprávnych pneumatík musí byť preukázané policajnou správou.

 Mgr. Martina Cvachová, marketingový a PR manažér a hovorca, Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

 

 1. Za akceptovateľné považujeme pneumatiky, ktoré majú vlastnosti zodpovedajúce požiadavkám,  ktoré sú uvedené v bode (1) paragrafu 18, zákona č. 8/2009 Z. z. Vo Všeobecných poistných podmienkach pre PZP aj pre havarijné poistenie nepredpisujeme explicitne použitie zimných či celoročných pneumatík. Avšak klientom odporúčame používať kvalitné zimné pneumatiky, s ktorými sa budú cítiť na ceste bezpečnejšie.
 2. V PZP sa poistné plnenie poskytuje poškodenému a vyššie uvedená skutočnosť nemá žiadny vplyv na výšku poistného plnenia. V HP je podľa VPP poisťovateľ oprávnený poistné plnenie primerane znížiť, ak škoda bola spôsobená vedomým porušením povinností ustanovených občianskym zákonníkom, inými právnymi predpismi, samotnými poistnými podmienkami havarijného poistenia alebo inými ustanoveniami dohodnutými v poistnej zmluve. V prípade škodovej udalosti by sme neskúmali, či boli na MV celosezónne pneumatiky, ale skúmali by sme, či existovala príčinná súvislosť medzi stavom pneumatík (napr. výrazné opotrebenie, nepovolený rozmer pneumatík) a vzniknutou škodou. Pokiaľ by sme šetrením zistili, že áno, zvažovali by sme možnosť poistné plnenie znížiť, a to priamoúmerne k miere  vplyvu tohto stavu na vznik udalosti.
 3. Spoluúčasť na plnení za škodu spôsobenú tretej osobe požadovať nebudeme.

 

Napriek tomu, že poisťovne používanie celoročných pneumatík jednoznačne dopredu nevylúčili, je jasné, že v prípade nehody budú niektoré z nich to, čo sme mali na diskoch obuté, skúmať. A potom to bude hra právnikov a znalcov. Stojí za to riskovať? Samozrejme, toto je iba jedna, pre mňa okrajová oblasť. Zásadným prvkom pri rozhodovaní sa, aké pneumatiky si na vozidlo namontovať, sú výsledky testu. A tie hovoria jasne. Známka uspokojivo by mala byť minimálne dôvodom na zváženie, či je to tá správna oblasť, na ktorej by sme mali šetriť. Na druhej strane chápem motoristov, ktorí jazdia skôr výnimočne a bývajú na juhu Slovenska, kde je sneh skôr raritou. V ich prípade sú akceptovateľnou alternatívou. Kto však jazdí veľa a po celom Slovensku, mal by siahnuť po klasike.

Text: Peter Lacena, foto: archív

Diskusia 2
 1. Anton Panak Používateľ hovorí

  Podľa platného zákona bolo zrušené označenie zimné pneumatiky a nahradené textom pneumatiky označené horským symbolom, alebo označením M+S …..
  Zákon č. 430/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke – platnosť od 1.1.2016
  § 38 Osobitosti premávky v zimnom období
  (1) Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N120a) môže také vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“; …..
  Toto platí aj pre poisťovne, alebo majú svoje zákony ?

 2. Paloslav Používateľ hovorí

  Velmi smiesny článok. Príde mi divne aby sa novinár čo sa živí textom, venoval odbornej tematike a pritom čerpal z jedného zdroja. Tých testov bolo v dobe písania článku omnoho viac, dokonca veľmi podrobných a keby si aspoň jeden ďalší autor získal, nemohol by písať take voloviny. Vlastne cely článok je autorova úvaha podložena domnienkou výkladu poisťovni a jedného testu z roku 2018. Ďakujem veľmi pekne za takú novinárčinu.

  Minimálne toľko námahy si autor mohol dať a pomenovať čo je referenčná zimna a referenčná letná. Keby zistil ze sa jedna o prémiové pneu pravidelne vyhrávajúce testy, mohol by pouvažovať nad tým ze najlepšia celoročná vlastne vychádza z rovnakého testovacieho zdroja (ADAC) lepšie ako priemerná letná a priemerná zimná. Alebo inak. Keď mi príde nové auto na matadoroch a barumoch, môžem ich s pokojom vymeniť za jedny celoročne Michelin/Conti/goodyear a moje auto bude bezpečnejšie obute v 5/6 testovacích kategóriách.
  A ešte ušetrím výrazne náklady (dalsie disky, pravidelne prezutie, skladovanie, pri nájazde do 10tis km aj vyzutie z dôvodu veku namiesto opotrebovania ), rádovo 100-200e ročne.

  Nehovoriac o tom ze najviac katastrof príde vtedy keď sú vodiči nepripraveni, neskori sneh keď už majú všetci letné alebo skorá zima. Rozdiel napr na mokrom snehu je pritom brutálny medzi letnou a celoročnou na snehu.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov