Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Pustiť volant počas šoférovania?

Nové koncepty interakcie medzi človekom a automobilom zabezpečujú  informácie o režime jazdy a posúvajú nás bližšie k jej úplnému zautomatizovaniu. 

Pustíte volant a po celom dni strávenom v práci si čítate knihu v pokoji a tichu. Vaše auto vás zatiaľ prevezie po preplnených cestách popoludňajšej špičky domov. Pri naplnení tohto sna hrajú kľúčovú úlohu automobilové technológie aj ľudský faktor. Continental hľadá správne riešenia pre objavujúce sa výzvy, ktorým budú v tejto oblasti čeliť výrobcovia automobilov. Aj preto intenzívne skúma a testuje celú škálu zobrazovacích a ovládacích konceptov pre automatickú jazdu.

Spolupráca auta a vodiča

Ako auto preberá čoraz viac úloh súvisiacich s riadením seba samého, človek postupne prechádza z úlohy vodiča do úlohy pozorovateľa. To vedie k úplne novým otázkam a výzvam súvisiacim s interakciou medzi človekom a automobilom. Do akej miery musia vodiči vedieť, čo sa deje na ceste okolo nich a pred nimi? Akým najvhodnejším spôsobom môže auto požiadať vodiča o zásah do riadenia? Ako vodič spolupracuje s autom pri vykonávaní konkrétnych manévrov? A ktoré typy aktivít nesúvisiacich s vedením vozidla budú môcť vodiči vykonávať, zatiaľ čo ich autá šoférujú samy?

Najvyššiu prioritu tu majú želania vodičov, ich bezpečnosť a samozrejme bezpečnosť všetkých ostatných na ceste.

Kľúčoví užívatelia

„Pri téme  plne automatizovanej jazdy bude pre nás najväčšou výzvou nová úloha vodičov. Z nej vyplývajú aj nové potreby a požiadavky,“ vysvetľuje Dr. Karsten Michels, vedúci systémového a rozšíreného vývoja  v divízii Interiors koncernu Continental. Dnes vodičov riadenie vozidla zamestnáva úplne. V budúcnosti sa však úloha vodiča zmení, stanú sa z nich kľúčoví užívatelia, ktorí predovšetkým sledujú dianie vo vozidle. Vodič bude musieť v každom okamžiku vedieť,  čo jeho vozidlo robí a aký je jeho aktuálny režim jazdy.

„Pokiaľ ide o vývoj nových konceptov dialógu medzi človekom a strojom, našimi heslami sú transparentnosť, informovanosť a aktuálnosť. Toto je jediný spôsob, ako dosiahnuť úplnú dôveru vodičov v automatizované systémy riadenia,“ tvrdí Michels. „Dôležitá je primeraná miera dôvery. Ak vodiči precenia schopnosti systému, v krajných prípadoch sa môžu rozhodnúť zle, že neprevezmú kontrolu nad vozidlom po vypnutí automatizovanej fázy jazdy – aj keď je to potrebné,“ hovorí Guido Meier-Arendt, hlavný technický expert na rozhranie človek – stroj v divízii Interiors koncernu Continental.

Automatizovaná jazda

Technické zložky konceptov interakcie pre automatizovanú jazdu musia byť nielen dynamicky a viacúčelovo  prepojené, ale musia sa používať intuitívne a musia byť schopné zohľadniť aktuálnu mieru pozornosti vodiča v každom momente. Vodiči môžu aj vyžadovať dlhší čas a väčšiu pomoc pri preberaní kontroly nad vozidlom, ak sa dlhšiu dobu venovali činnostiam nesúvisiacim s riadením vozidla počas automatizovanej jazdy. Napríklad si vodič môže počas jazdy vybavovať pracovné emaily alebo si čítať knihu, tak v tom prípade bude zaručene potrebovať dlhší reakčný čas, kým sa opäť prevtelí do pozície vodiča.

Testovacie vozidlá

Hlavne kvôli citlivosti procesu prechodu z fázy automatickej jazdy pri jej ukončení pracuje Continental už aj na inovatívnych konceptoch, ktoré vyžadujú rozsiahle testovanie pred ich použitím v reálnom živote – v laboratóriu aj na ceste. Bez ohľadu na kvalitu technológií bude ľudské správanie vždy hrať zásadnú úlohu pri prechode na plne automatizovanú jazdu (úroveň 5). Rozsiahle testovanie vykonávané účastníkmi testov, ktorí nie sú vyškolení vodiči, umožňuje realistické  hodnotenie nových technológií.

Pri jazde na skutočných cestách využíva Continental metódu, ktorá účastníkom testov simuluje pocit jazdy vo vozidle s kompletne automatizovaným systémom. Do detailov prepracované testovacie vozidlo má množstvo senzorov na zaznamenávanie správania vodiča a analýzu jeho reakcií. Účastníci testov sedia za maketou volantu na ľavej strane vozidla, zatiaľ čo vpravo za skutočným volantom sedí špeciálne vyškolený vodič. Testovací vodič na špeciálne vyškoleného vodiča nevidí – chová sa presne tak, ako keby bolo auto riadené automatizovaným systémom (viď tlačový materiál , ktorý je prílohou k TS).

Simulátor jazdy

„Laboratórium ergonómie“ spoločnosti Continental – umožňuje výskumníkom pozorovať a analyzovať účastníkov testov v ešte väčšom detaile, napríklad merať ich tepovú frekvenciu alebo presne zaznamenávať pohyby ich očí. Tieto údaje sa zbierajú bez akýchkoľvek vplyvov zvonka a umožňujú výskumníkom stanoviť, či sa účastník testu cíti pohodlne alebo či u neho konkrétna situácia vyvoláva stres. Laboratórne prostredie tiež znamená, že účastníkov testu možno vystaviť oveľa väčšiemu tlaku, napríklad testovať ich reakcie na nebezpečné situácie a kritické manévre, ktoré by v reálnom prostredí na ceste neboli možné.

Prvky interakcie človek – stroj

Continental už v súčasnosti využíva riešenia s viacerými senzormi, ktorými poskytuje vodičom informácie.  Vizuálne prezentácie na celej škále displejov v kabíne, zobrazovanie na čelnom skle alebo farebné zmeny svietiacich LED prúžkov sú podporované zvukovými signálmi, ktoré napríklad informujú vodičov o skončení fázy automatickej jazdy alebo ich upozorňujú prostredníctvom špeciálneho zvukového signálu. Ak interiérové kamery určia, že vodič stále nevenuje pozornosť riadeniu, aktivujú sa aj hmatové prvky – napríklad začne vibrovať sedadlo alebo sa zatiahne napinák bezpečnostného pásu.

Continental tiež za účelom ovládania automatizovanej fázy jazdy vyvinul ovládací prvok, ktorý slúži na vylúčenie rizika zámeny režimov jazdy a ďalšie posilnenie transparentnosti. „Pomocou našich sérií testov a produktov neustále zlepšujeme rozhranie človek – stroj, ktoré zabezpečuje plynulú komunikáciu a základnú istotu, že vodič vždy presne vie, čo je jeho úlohou a čo systém v danom momente robí,“ tvrdí Meier-Arendt.

Spoločnosť Continental po celom svete vyvíja a vyrába komponenty a systémy potrebné na automatizovanú jazdu – v USA, Japonsku, Číne aj v Európe. Inžinieri pracujú na týchto šiestich kľúčových prvkoch: senzorové technológie, klastrová konektivita, dialóg človek – stroj, systémová architektúra, spoľahlivosť a prijateľnosť automatizovanej jazdy.

Continental (šr)

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov