Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku

Hlavné témy firemnej filantropie KIA Motors Slovakia

Vlani sa v žilinskom regióne vďaka spoločnosti Kia Motors Slovakia najviac darovalo práve do podpory zdravia, vzdelávania a projektov pre mladých ľudí.

Počas roka 2015 bolo z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis celkovo prerozdelených do verejnoprospešných aktivít viac ako 1,7 mil. EUR. Do oblasti zdravia smerovala čiastka 657 tis. EUR, ďalších 346 tis. EUR bolo alokovaných medzi aktivity zvyšujúce úroveň vzdelávania a podporu mladých. Zvyšné projekty boli zamerané na rozvoj kultúry, ochranu životného prostredia, šport a dobrovoľníctvo.

Rekonštrukcia nemocnice v Žiline

V oblasti rozvoja zdravotníctva považovalo vedenie automobilky Kia za kľúčové zlepšenie úrovne podmienok pre pacientov. Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina sa v priebehu roka podarilo čiastočne zrekonštruovať oddelenia pediatrie a detskej ortopédie, oftalmológie, otorinolaryngológie a liečebňu dlhodobo chorých. Spoločnosť Kia Motors Slovakia finančne i technicky zabezpečila výmenu 16 kusov interiérových a exteriérových dvier,  212 okien ako aj prestavbu balkónov na štyroch zrekonštruovaných oddeleniach. Počas stavebných úprav sa použilo 403 m2 zábradlia a položilo sa 1 237 m2 PVC. Okrem toho bolo zakúpených 24 nemocničných polohovateľných postelí, nočných stolíkov a matracov. Spoločnosť zároveň nemocnici darovala 200 stoličiek, 70 svietidiel a 270 kusov úsporných žiariviek. Automobilový závod bol v spolupráci s Nadáciou Pontis zodpovedný za zorganizovanie výberového konania na dodávateľa rekonštrukčných prác ako aj ich priebežnú a finálnu kontrolu. Do maľovania vynovených priestorov nemocnice sa zapojilo aj 38 dobrovoľníkov z radov zamestnancov automobilky.

Podpora vzdelávania

V oblasti vzdelávania boli počas roka 2015 podporené viaceré projekty a iniciatívy. Podpora z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia rozvíjala edukačný proces a zveľaďovala vzdelávacie inštitúcie. Nadačný fond investoval 140 tis. EUR do rekonštrukcie základných a materských škôl v Žiline. Prestavba bola vykonaná na MŠ Borodáča, ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ Námestie mladosti, ZŠ s MŠ Školská, ZŠ Martinská, ZŠ Limbová a MŠ Trnavská.

V Materskej škole na Námestí Janka Borodáča 7 boli z fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis v spolupráci s mestom Žilina zrekonštruované terasy. „Vybudovanými terasami sa rozšíril priestor pre výučbové aktivity detí, čo je z pohľadu rozvoja osobnosti dieťaťa priorita, keďže pre vývin dieťaťa predškolského veku je pohyb dôležitý. Deti majú nové spálne, čo prispieva k zdravému sociálno-emocionálnemu rozvoju. Majú svoje miesto pokojného spánku a relaxu,“ priblížila obnovu priestorov Tatiana Faglicová, riaditeľka Materskej škôlky na Námestí Janka Borodáča 7 v Žiline.

V oblasti vzdelávania automobilka Kia pokračovala aj v projekte letného jazykového kempu a súťaže pre stredoškolákov. Program týždenného kempu bol zameraný na rozvíjanie jazykových znalostí prostredníctvom interaktívnych foriem výučby a pohybových aktivít. Spoločnosť Kia Motors Slovakia zrealizovala v spolupráci s Nadáciou Pontis aj šiesty ročník súťaže Kia Innovation Award. Úlohou študentov stredných odborných škôl zo Žilinského a Trenčianskeho kraja bolo vypracovať projekt v spolupráci so svojím pedagógom na nasledovné témy: bezpečnosť automobilov, životné prostredie a automobil alebo nové technológie v automobiloch. Do súťaže sa zapojilo osem škôl s deviatimi projektmi.

Kia (2)

Grantové programy

Popri kľúčových projektoch v zdravotníctve a vo vzdelávaní spoločnosť Kia Motors Slovakia v spolupráci s Nadáciou Pontis vyhlásila v roku 2015 až 5 grantových výziev, vďaka ktorým sa prerozdelilo viac ako 455 tis. EUR. Projekty boli zamerané na podporu športových aktivít, kultúrnych podujatí, sociálnu pomoc či zvyšovanie bezpečnosti na cestách. „Jednou z podporených aktivít bola obnova neogotickej kaplnky sv. Jozefa v Lazanoch, ktorú si ako cieľ vytýčilo občianske združenie Priatelia Znieva, o.z.,“ povedal Jozef Bačé, hovorca spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Dobrovoľníctvo

Významnú časť zodpovedného podnikania spoločnosti Kia Motors Slovakia tvorí aj firemné dobrovoľníctvo. Dni darovania krvi, dobrovoľnícke aktivity zamestnancov v 20 neziskových organizáciách, či podpora pri rekonštrukcii Novej Synagógy a Žilinskej fakultnej nemocnice s poliklinikou boli hlavné oblasti pôsobenia firemných dobrovoľníkov. Celkovo 503 zamestnancov spolu odpracovalo takmer 2 300 dobrovoľníckych hodín. Maľovanie, výstavba, výsadba stromčekov, rekonštrukcia, či pomoc v útulku sú aktivity, ktoré boli najviac navštevované. Aj v roku 2015 sa zamestnanci Kia Motors Slovakia zapojili do najväčšej dobrovoľníckej akcie na Slovensku pod názvom Naše mesto a spoločne tak pomohli naraz na viacerých miestach. Do projektu firemného dobrovoľníctva plánuje Kia aj naďalej zapájať čo najviac svojich zamestnancov.

Nadácia Kia Motors Slovakia

Spoločnosť Kia Motors Slovakia píše svoju históriu v oblasti podpory filantropických aktivít od svojho vzniku v roku 2004. Okrem dlhoročnej spolupráce s Nadáciou Pontis spoločnosť od septembra 2015 svoje aktivity zodpovedného podnikania realizuje pod záštitou novovzniknutej Nadácie Kia Motors Slovakia, ktorej pilotným projektom je rekonštrukcia Parku Ľudovíta Štúra v Žiline. Všetky filantropické aktivity sú od jesene 2015 organizované pod hlavičkou nadácie a postupne nadviažu a rozvinú doterajšie projekty.

KIA (šr)

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov