Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Qoros na autosalóne v Guangzhou 2014

QOROSQLOUD™ 2.0: Priekopnícka platforma cloudových služieb pripojenia teraz prichádza so zásadnými vylepšeniami v oblasti jej používania. Jednoduchšia, zábavnejšia a ľahšie ovládateľná platforma prešla ďalšou optimalizáciou pre obohatenie zážitku z vlastnenia vozidla Qoros a digitálneho životného štýlu jeho zákazníkov.

Necelý rok po tom, ako bol po prvýkrát uvedený v prvom sériovo vyrábanom aute Qoros, tento cloudový informačno-zábavný systém teraz prichádza s významnou aktualizáciou. Výrazne vylepšený portál s exkluzívnym balíkom služieb pripojenia– QorosQloud™ 2.0 – bude od začiatku roka 2015 bezplatne k dispozícii aj ako automatická aktualizácia pre všetkých už existujúcich zákazníkov značky Qoros využívajúcich platformu QorosQloud.

Už pri uvedení na trh QorosQloud ponúkal viac ako 30 služieb, vrátane služieb viacerých popredných čínskych poskytovateľov obsahu a sociálnych sietí – mnohé z nich vôbec po prvýkrát v rámci odvetvia. Celoživotné predplatné tejto platformy je zahrnuté ako štandard vo všetkých výbavách modelov Qoros 3 Sedan a Qoros 3 Hatch, s výnimkou základnej výbavy Essence.

Qoros 1

Zmeny vykonané v aktualizovanej verzii znamenajú, že sa tieto služby stali ešte jednoduchšími na používanie, navyše prinášajú pútavejší a príjemnejší zážitok. Ide o príklad záväzku značky prinášať zážitok presahujúci samotnú jazdu – jeden z pilierov tvoriacich filozofiu „New Drive“ („Nového jazdenia“) spoločnosti Qoros.

Služby QorosCloud sú založené na cloudovej platforme Microsoft Windows Azure a poskytované prostredníctvom čínskej 3G siete China Unicom. Prístup k nim v aute zabezpečuje pokročilý 8-palcový dotykový displej Qoros MMH™ (Multi Media Hub), pričom je k nim možné pristupovať aj cez inteligentný telefón, tablet, PC alebo MAC počítač používateľa prostredníctvom stránky www.qorosqloud.com. Aplikácia je k dispozícii aj pre telefóny s operačným systémom Apple iOS a Android. Webová stránka aj aplikácie budú aktualizované na funkcie ponúkané verziou 2.0 a budú spustené začiatkom roka 2015.

Už od svojho samotného začiatku sa spoločnosť Qoros zameriavala na to, aby zabezpečila inovatívnosť a kreatívnosť systému QorosQloud pri vychádzaní v ústrety nárokom moderného mestského spotrebiteľa a jeho životnému štýlu. Preto do tohto systému zahrnula služby potrebné pre motoristov tak, aby mali neustály prístup k navigácii, informáciám o dopravnej situácii a zostali v spojení so svojimi sociálnymi sieťami. Pomáha im pritom získavať dôležité informácie o stave vozidla, údržbe a o potrebe návštevy servisu.

Qoros priebežne aktualizuje svoju na funkcie bohatú, intuitívnu a všestrannú platformu služieb pripojenia tak, aby zabezpečil pohodlné používanie pokročilých cloudových funkcií naprieč jednotlivými zariadeniami, ako aj schopnosť plynulo prechádzať medzi funkciami. Nové funkcie uvedené vo verzii QorosQloud 2.0, ktorých cieľom je podporiť filozofiu optimalizácie užívateľského prostredia tak zjednodušujú, urýchľujú používanie systému a robia ho ešte viac pohodlným.

Ide o doposiaľ najvýznamnejšiu aktualizáciu platformy, ktorá ďalej obohacuje digitálny životný štýl používateľa prostredníctvom rozsiahlejšej integrácie sociálnych sietí a gamifikácie.

Qoros 7

Aplikácia tak teraz spĺňa najnovšie požiadavky zákazníkov z hľadiska moderného výkonu; je sviežejšia a zábavnejšia. Webová stránka, ktorá obsahuje ďalšie informácie, poskytuje rovnakú funkcionalitu. Avšak teraz sú funkcie prezentované – a informácie komunikované – v oveľa plynulejšom a dynamickejšom prostredí.

Používatelia si teraz svoju prístrojovú dosku môžu prispôsobiť na internetovej stránke alebo v aplikácii, a to personalizovaním pozadia s informáciami o svojom vozidle. Môžu tiež kontrolovať polohu a poradie miniaplikácií, ktoré sú pre nich najdôležitejšie. Z palubnej dosky môže používateľ pristupovať k ďalším štyrom sekciám – Oznámenia (Notifications); Car Status (Stav vozidla); Základné informácie (Essential Info); a Predvolené informácie (Default), ktoré je tiež možné upravovať na mieru. Používateľ si tak môže, napríklad, zvoliť spomedzi Qoros News (Novinky o značke Qoros) alebo National Geographic, bok po boku s Mojimi destináciami (My Destinations), Úspornou jazdou (Eco Drive), Bezpečnou jazdou (Safe Drive) a Mojimi odznakmi (My Badges).

Pre prístup k piatim hlavným službám (Môj Qoros (My Qoros); Pripojená navigácia (Connected Navigation); Moja jazda (My Driving); Obchod Qoros (Qoros Store); Nastavenia (Settings)), rovnako ako aj k Živému pokecu (Live Chat), Pomoci na cestách (Roadside Help) a Doručenej pošte (Inbox) stačí používateľovi potiahnuť prstom na obrazovke doprava, alebo stačí jednoducho dotknúť sa ikonky menu v ľavom hornom rohu.

QorosQloud bol prvý informačno-zábavný systém v Číne, ktorý dal užívateľom slobodu prístupu k sociálnym sieťam. Navyše, aktualizovaný systém teraz zaznamenal ďalšie zlepšenia v tejto oblasti vďaka novej funkcii „Vyzdvihni ma“ (Pick Me Up). Funkcia Vyzdvihni ma umožňuje užívateľovi ponúknuť zvezenie priateľovi zo stránky WeChat zo zadanej destinácie. Priateľ, ktorý je von peši, môže nájsť a sledovať auto cez QorosQloud a taktiež prezerať úspechy a vlastnosti uvedené v profile vodiča.

Hoci väčšina služieb QorosQloud je k dispozícii doživotne a bezplatne, tieto služby je možné ďalej rozšíriť o tri Prémiové služby: Dynamické informácie o dopravnej situácii (Dynamic Traffic Info), Dynamické informácie o parkovaní (Dynamic Parking Info) a Aktualizácie máp (Map Updates).

Stefano Villanti, Výkonný Riaditeľ pre Marketing a Predaj, pri tejto príležitosti uviedol: „Aby bolo možné vyhovieť potrebám mestského zákazníka, ktorý potrebuje zostať vždy v spojení, chceli sme ponúknuť niečo radikálne odlišné oproti prvej generácii platformy QorosQloud. A pretože sme už boli v tejto oblasti aj tak lídrami, chceli sme sa zamerať na ďalší vývoj a aktualizácie v súlade so spätnou väzbou od zákazníkov. Keďže sme zistili, že 75% zákazníkov kupujúcich model Qoros aktívne používa väčšinu zo základných služieb vo svojom aute, pričom viac ako 90% z nich by odporučilo QorosQloud priateľom a rodine – čo je fantastický štart – našou úlohou teraz je zvýšiť toto číslo na 100%.

„Zatiaľ čo ostatní výrobcovia automobilov sú v oblasti poskytovania služieb pripojenia ešte stále len v počiatočných fázach, bojujúc so staršími systémami, my sme vo veľmi silnej pozícii pre ďalší vývoj služieb a ich poskytovanie v súlade s rýchlo sa meniacimi očakávaniami dnešných spotrebiteľov. V dôsledku toho sme v platforme QorosQloud 2.0 – našej najvýznamnejšej aktualizácii – priniesli nové funkcie, zjednodušili sme ich ovládanie, zlepšili sme ich vzhľad a priblížili sme ich čo najviac aplikáciám známym z inteligentných telefónov a webových stránok. Celá platforma je teraz oveľa dynamickejšia, modernejšia a jednoducho „cool“.“

Inovácie s QorosQloud

Nápad na vytvorenie cloudovej platformy so službami pripojenia v skutočnosti prišiel už v prvých rokoch po vzniku spoločnosti, potom ako značka realizovala rozhovory s viacerými odborníkmi a špecialistami na telematiku a identifikovala opakujúce sa vzory v návykoch spotrebiteľov. V súlade so svojou filozofiou „New Drive“ („Nového jazdenia“) – neúnavnej snahy o kvalitu, pretrvávajúcu eleganciu a zážitok, ktorý ide nad rámec jazdenia – sa spoločnosť Qoros pustila do vývoja portálu priamo vo vozidle, ktorý by dával zákazníkom lepší zážitok z vlastníctva auta formou trvalého prístupu k celému radu služieb pripojenia.

S touto filozofiou na mysli, hľadala spoločnosť Qoros partnerov s podobnými nápadmi, ktorí by zdieľali jej víziu zaviesť kvalitnú cloudovú platformu schopnú bez problémov sa synchronizovať s mobilnými zariadeniami a držať krok s rýchlo sa meniacou dynamikou on-line správania sa zákazníkov.

Spoločnosť Qoros si preto zvolila Microsoft za poskytovateľa cloudovej technológie, ktorá tvorí jadro systému. Jej prístup k vytvoreniu úplne novej platformy ideálne sa hodiacej na poskytovanie mobilnej telematiky bol v súlade s víziou spoločnosti Qoros. Okrem úspory času a nákladov pri vývoji, a to vďaka použitiu riešenia Microsoft Azure namiesto vytvárania svojho vlastného strediska s údajmi, existuje celý rad ďalších dôvodov, prečo bolo verejné cloudové prostredie tým najlepším riešením pre pokročilý telematický systém určený pre vozidlá Qoros.

Vďaka svojej modulárnej a škálovateľnej povahe sa táto vysoko výkonná a rozšíriteľná platforma Microsoft dokonale hodí na správu pestrej palety služieb poskytovaných v reálnom čase. Riešenie Azure, ktoré bolo navrhnuté na základe vrstvenej softvérovej architektúry a štandardizovaného rozhrania umožňujúceho maximalizovanie opakovaného použitia zdrojového kódu, umožňuje spoločnosti Qoros udržiavať svoj informačno-zábavný systém aktualizovaný a kompatibilný s najnovšími zariadeniami spotrebnej elektroniky a službami poskytovanými priamo vo vozidle ako v priebehu jeho vývoja, tak aj po uvedení na trh. Flexibilita platformy Azure znamená, že spoločnosť Qoros dokáže rýchlo reagovať a zostať o krok vpredu na tomto veľmi dynamickom trhu.

Aj spôsob, akým používateľ pristupuje k službám QorosQloud, potreboval spĺňať rovnako vysoké štandardy. Multimediálne centrum, Qoros MMH, je jeden z prvých dotykových informačno-zábavných systémov na svete, ktoré boli navrhnuté na maximálne využívanie možností a schopností multidotykových gest. Zdokonalené užívateľské rozhranie, softvér aj grafika systému Qoros MMH boli vyvinuté priamo značkou Qoros, pričom umožňujú bezpečné zobrazovanie informácií pri minimálnom rozptýlení vodiča formou jednoduchého ovládania počas jazdy. Systém sa nachádza uprostred palubnej dosky a je jednoducho prístupný obidvom cestujúcim na predných sedadlách, keď zároveň eliminuje veľký počet prepínačov a tlačidiel, ktoré sú pohromou mnohých interiérov moderných automobilov.

Na dnešnom automobilovom trhu sa medzera medzi výrobcami prémiových značiek a výrobcami sériových áut pomaly vytráca pokiaľ ide o vkusný dizajn, bezpečnosť a schopnosť každodenne prinášať zážitok z jazdy. A keďže moderní zákazníci nestále hľadajú ďalšie možnosti na synchronizáciu svojej dennej rutiny a zážitkov so svojimi pripojenými životmi, u motoristov je vyššia pravdepodobnosť, že si všimnú, ako ich automobil zapadá do a vylepšuje ich digitálny svet. Pripojenie automobilu k sieťam prestavuje čoraz dôležitejšie bojové pole pri diferenciácii značky a Qoros využíva výhody cloudu na to, aby si uplatnil nárok na pozíciu významného priekopníka schopného zdolať aj protivníkov oveľa vyššej váhovej kategórie.

„Digitálny ekosystém sústredený na zákazníka“ sa stal priekopníkom v prvom sériovo vyrábanom vozidle značky Qoros, ktoré bolo uvedené na trh v druhej polovici roka 2013. Dnes sa 95% automobilov značky Qoros predáva s platformou služieb pripojenia ako štandardnou výbavou.

Štúdia Qoros 3 City SUV 1.6T 

Spoločnosť Qoros taktiež navrhla a zostrojila koncepčné vozidlo, určené na predstavenie zmien, ktoré sa udiali v platforme QorosQloud. Toto vozidlo, ktoré je dynamickou interpretáciou sériovo vyrábaného modelu Qoros 3 City SUV 1.6T, bolo skonštruované tak, aby malo úplne otvorenú bočnú stranu a priehľadnú strechu, čo návštevníkom umožňuje vidieť systém QorosQloud zvonku.

Qoros 2     Qoros 6

Vychádzajúc z koncepcie modelu City SUV ako ideálneho vozidla vhodného pre život v meste a trávenie víkendov mimo neho, tento koncept ilustruje, ako by mohlo vyzerať moderné mestské vozidlo budúcnosti. Jednoduché nastupovanie a vystupovanie z auta je ideálne pre život v meste, priehľadná strecha je zase optimálna pre trávenie voľného času počas víkendov. 19-placové disky kolies taktiež dopĺňajú športový vzhľad a dynamiku tohto predvádzacieho auta.

Koncept Qoros 3 City SUV bol navrhnutý medzinárodným dizajnérskym tímom spoločnosti Qoros so sídlom v Šanghaji a Mníchove.

Qoros 3     Qoros 5

Qoros (dk)

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov