Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Priemysel, ktorý obišla kríza

Jaroslav Holeček je absolventom Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (dnes Technická univerzita) v Bratislave. Začínal v Trnavských automobilových závodoch a od roku 1983 bol riaditeľom SOU TAZ Trnava. Do bratislavského Volkswagenu nastúpil hneď po jeho vzniku vo februári 1992. Po roku sa stal supervízorom a od februára roku 1994 viedol personálny útvar. V decembri 1998 sa stal členom predstavenstva a 1. januára 2001 personálnym riaditeľom portugalského VW Autoeuropa Setúbal. Po návrate z Portugalska v roku 2005 vykonával funkciu člena predstavenstva pre personálnu oblasť vo VW SK a pracoval aj ako člen Výkonného výboru ZAP SR. V rokoch 2008 až 2011 bol členom vedenia a personálnym riaditeľom VW Group Rus.v Kaluge. Do funkcie prezidenta ZAP SR bol zvolený 18.4.2012. Je ženatý a má dvoch synov. 

Autor: Štefan Rosival, foto: archív

 

Odvetvie automobilového priemyslu tvorí spolu 41 percent tržieb z celkovej priemyselnej výroby na Slovensku.

Text: Štefan Rosival, foto: archív

Pridaná hodnota tvorená jedným pracovníkom pri výrobe automobilov je pritom 2,5-násobne väčšia ako priemer slovenského priemyslu. Takisto 26-percentný podiel na exporte a 12 percent na tvorbe HDP je dôkazom významu automobilového priemyslu v hospodárstve SR. O podiele zodpovednosti za jeho ďalší rozvoj a zabezpečenie jeho trvalej konkurencieschopnosti sme sa rozprávali s prezidentom Združenia automobilového priemyslu SR (ZAP SR) Jaroslavom Holečkom.

Všetky tri automobilové koncerny pôsobiace na Slovensku môžu hovoriť o roku 2013 ako o najúspešnejšom v dejinách tohto priemyslu na našom území. Čomu to pripísať?

– Rok 2013 bol najúspešnejším rokom v dejinách automobilového priemyslu na Slovensku. Všetky tri automobilky, teda Volkswagen Slovakia, KIA Motors Slovakia a Peugeot Citroën vyrobili viac ako 980 000 automobilov a potvrdili svoje postavenie v rámci koncernov, čím sa blížime  k miliónu vyrobených áut na Slovensku.Vďaka tomu, že automobilový priemysel v SR si aj v kríze dokázal udržať svoj rast.

Za uplynulý rok nám opätovne patrí svetové prvenstvo v počte automobilov vyrobených na jedného obyvateľa. Minuloročné výsledky ukazujú, že toto číslo sme posunuli na úroveň 181 automobilov na 1000 obyvateľov. Tieto výsledky nás tešia, ale aj zaväzujú. Zväz automobilového priemyslu vníma svoju úlohu zabezpečiť konkurencieschopnosť automobilového priemyslu a vo viacerých oblastiach sa nám podarilo za týmto účelom naštartovať zásadné projekty.

Koľko áut by sa malo na Slovensku vyrobiť v roku 2014?

– Dostali sme sa na limit výrobných kapacít, ktoré – ak by sa robila optimalizácia, alebo keby sa zmenil systém, že sa nebude robiť 5 dní v týždni, ale 7 dní, by sa mohol zvýšiť o zopár percent. Samozrejme, všetko bude závisieť od zákazníka, od dopytu po automobiloch, vyrábaných na Slovensku.

Nehrozí, že by niektorá “matka” našich automobiliek presunula výrobu zo Slovenska do inej “lacnejšej” krajiny?

– Ukázali sme, že vieme autá vyrábať. Preto sme dostali ďalšie nové produkty na Slovensko, napríklad VW nový  rad  New Small Family a aj ostatné značky nabehli na výrobu nových produktov. Na druhej strane majú slovenskí výrobcovia ďalšiu výhodu: nevyrábajú pre lokálny trh. Z našej produkcie ostáva u nás tak cca 2 až 3 percent a  všetka ostatná produkcia sa exportuje na globálne trhy. Ak niektoré stagnovali, iné sa rozvíjali. V Číne, tiež v Rusku, smerom na trhy v Ázii, aj vo Veľkej Británii, ktorá bola akési čudo, dnes každý skúma, prečo bol predaj nových áut vo Veľkej Británii taký úspešný. Toto je naša nesmierna výhoda. Darí sa nám výrobu nielen udržať, ale aj zvýšiť.

Ešte stále majú automobilky problémy s náborom primerane odborne pripravených ľudí?

– Vzdelaní a flexibilní ľudia sú hlavným aktívom našej krajiny a teda konkurenčnou výhodou pre rozhodovanie pri vstupe ďalších investorov nielen z radov automobiliek, ale aj dodávateľov, ktorí pomáhajú diverzifikovať našu ekonomiku.

Automobilky a subdodávatelia by pre svoj ďalší rozvoj na Slovensku okrem diaľnic potrebovali aj zásadnejšie zmeny v školstve, či rozvoj výskumu a vývoja predovšetkým v malých a stredných podnikoch. Ten sa totiž za posledných dvadsať rokov na Slovensku dostal do slepej uličky. Bez ďalšieho rozvoja predovšetkým aplikovaného výskumu automobilový priemysel nemôže napredovať. Taktiež dôležitou oblasťou je stabilita pracovného práva a flexibilita Zákonníka práce. To sú všetko podmienky, od ktorých bytostne závisí rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku.

Tento úspech je istotne aj úspechom slovenských lokálnych subdodávateľov. Čo sa robí pre stabilitu subdodávateľskej siete na Slovensku?

– Subdodávatelia tvoria viac ako jednu štvrtinu tržieb automobilového priemyslu. Takmer 80 % subdodávateľov sú u nás lokalizované medzinárodné a nadnárodné spoločnosti. Takmer pred dvomi rokmi sme prijali novú víziu a stratégiu. Povedali sme, že budúcnosť slovenského automobilového priemyslu závisí od rozvoja subdodávateľov, ich konkurencieschopnosti.

V čom spočíva vysoký prínos automobilového priemyslu k tvorbe hrubého národného dôchodku?

– Každý druh priemyslu je definovaný akýmsi multiplikátorom. Určuje, koľko a akých ďalších odvetví je naviazaných na ten-ktorý priemysel. Automobilový priemysel má zo všetkých odvetví najväčší multiplikátor: 3,84, čiže nadväzuje na seba 3,8 iného priemyslu. Jeden pracovník automobilového priemyslu nadväzuje na seba dokonca až 6 zamestnancov z iných odvetví. Na Slovensku je však tento multiplikátor iba 1,5, zvyšných 2,3 sa vyrába za hranicami nášho štátu.  Keď hovoríme o konkurencieschopnosti automobilového priemyslu, tak musíme povedať, že subdodávatelia sú pre nás nesmierne dôležití. Povedal som, že dokážeme kvalitne vyrábať, ale v budúcnosti to nemusí byť konštantou, ak pre to neurobíme niečo naviac.

Veľa závisí aj od rozloženia subdodávateľskej siete a výrobných nákladov.

– Aby sa rýchlo mohla odstrániť aj drobná nekvalita je výhodné, keď je subdodávateľ blízko. Veď pracujeme v logistickom systéme Just in time a Just in sequence – čiže časy pre včasnú a rýchlu dodávku sú veľmi napnuté. Ak je subdodávateľ ďaleko, napríklad v Číne, tak problém nevyriešime ani za dva týždne. Preto je nesmierne dôležité, aby subdodávateľ bol čo najbližšie pri výrobnom závode a  tým bude u nás automaticky vytvárať aj nové pracovné miesta. Nemenej dôležitou podmienkou úspešnosti automobilového priemyslu sú náklady, ktoré závisia od personálnych nákladov. Tu sme určitým spôsobom konkurencieschopní, ale už nikdy nebudú nižšie. Nemôžeme stavať na tom, že ich znížime, skôr budú rásť. Potom sú to náklady na materiál a suroviny, ktoré tiež môžeme iba čiastočne znižovať použitím lacnejších materiálov. Časť nákladov sa dá znížiť optimalizáciou a zvýšením produktivity, ale  najvýznamnejšie  môžeme znížiť logistické náklady, a tie súvisia s umiestnením subdodávateľov u nás na Slovensku.

Našou úlohou je podporiť zabezpečenie slovenských lokálnych subdodávateľov, ktorí na jednej strane zaistia zníženie logistických nákladov, ale na druhej strane aj stabilitu subdodávateľskej siete na Slovensku. Rozvoj dodávateľských firiem je jedným zo strategických cieľov vedúcej organizácie tohto odvetvia – Zväzu automobilového priemyslu.

Čo nás čaká, ak chceme zvýšiť konkurencieschopnosť dodávateľskej siete?

– Dnes sa už nemôžeme hovoriť o tom, že niekto dodáva skrutky, ďalší žiarovky, iní výlisky a výrobca áut si to skompletizuje. Dnes hovoríme o dodávkach modulov a celých systémov. Aby mohol niekto byť subdodávateľom pre moduly a komponenty, na to potrebuje minimálne výskum, vývoj, oddelenie technického rozvoja. To sme žiaľ tiež po roku 1989 z podnikov vymietli, lebo sme si povedali, že k nám prídu renomované automobilky a všetko príde s nimi alebo si to nakúpime. Stalo sa. Dnes si ale uvedomujeme, že bez technického rozvoja sa nezaobídeme.

Aké podmienky musia subdodávatelia splniť pre svoj rozvoj?

– Potrebujú kvalifikovanú pracovnú silu. Rozvoj Slovenska naozaj závisí od kvalifikovaných pracovníkov. Traja veľkí výrobcovia s tým nemajú problém. Vo svojich podnikoch si zriadili veľké zaškolovacie strediská, v ktorých prijímajú ľudí. Majú vypracované vzdelávanie programy a majú na to aj finančné prostriedky, aby si to dokázali zabezpečiť. Nemali inú možnosť, keď u nás nabiehali výrobu.

Ak sa u nás má subdodávateľ etablovať a nebude mať pripravenú pracovnú silu, tak tu nebude môcť pôsobiť. Preto je fungujúci vzdelávací systém tak veľmi dôležitý.

Ak sme sa usilovali počas ostatných dvoch rokov presvedčiť verejnosť, presvedčiť politikov, že treba zmeniť vzdelávací systém, tak to nie je ľubovôľa, alebo nejaký plač nad rozliatym mliekom, ale úsilie o upevnenie konkurencieschopnosti Slovenska. Predsa štát je povinný zabezpečiť podmienky pre konkurencieschopnosť, je to jeho jedna z hlavných úloh. Nemôžeme ísť ďalej v školstve cestou liberalizmu, stále ešte žijeme z minulosti.

Aké pracovné sily potrebuje trh napríklad pre nasledujúcich päť rokov?

– Z nedávnej prognózy vyplynulo, že trh potrebuje v budúcich 5 rokoch zhruba 340 000  nových zamestnancov, z toho  približne 75 percent ako náhradu za vysokokvalifikovaných ľudí, ktorí odchádzajú do dôchodku Ak zoberieme, že 35 percent  z nich by malo mať vysokoškolské vzdelanie, zostáva nám 220 000 ľudí, ktorí by mali prísť zo stredných  škôl. Ale v súčasnosti sa napríklad v stredných školách  učí asi prevaha kaderníkov, kuchárov a  čašníkov, ale napr. iba 20 (!) nástrojárov, tak to je desivá perspektíva.

foto 2

Automobilky a subdodávatelia by pre svoj ďalší rozvoj na Slovensku potrebovali okrem diaľnic aj zásadnejšie zmeny v školstve, či rozvoj výskumu a vývoja predovšetkým v malých a stredných podnikoch. Prečo sa to počas ostatných rokov zanedbávalo?

– Kvalita závisí jednoznačne aj od kvality ľudí, od vzdelávacieho systému. Nie je predsa možné, aby len menej ako 10 percent z populačného ročníka robilo to, na čo sa pripravovalo, aby 30 percent absolventov končilo na úradoch práce a aby 60 percent absolventov pokračovalo v štúdiu na vysokej škole. Predpokladom ďalšieho rozvoja automobilového priemyslu je aj zabezpečenie potrebných odborníkov. Odborné vzdelanie musí byť v súlade so súčasnou praxou a potrebami trhu práce. Je nutné vykonať reformu stredného odborného školstva  a zodpovedne pripravovať mladých ľudí na ich povolanie.

Automobilové odvetvie vyžaduje špecifické profesie, či už to je autoelektronika alebo elektronika vo výrobnom procese. Akákoľvek investícia do vzdelávania sa skôr či neskôr vráti. Čo mieni podniknúť ZA P SR v tejto oblasti?

– Nárast dopytu po odborníkoch, ktorí sú schopní analyzovať dáta a pracovať s nimi, stále rastie. Základom je odborné vzdelanie. Bez neho nemôžeme napredovať. Snahou je dostať do osnov viac praxe a zvýšiť podiel duálneho vzdelávania na stredných aj vysokých školách. Zamestnávatelia potrebujú absolventov, ktorí sú nielen pripravení na konkrétne pracovné miesto, ale hlavne motivovaní ho vykonávať kvalitne. K tomu ale musia prispieť aj samotní zamestnávatelia. Pripravovaný návrat k duálnemu systému vzdelávania na to vytvára predpoklady.

Nechýbajú automobilovému priemyslu aj kvalitnejšie komunikácie?

– Dobudovanie cestnej siete a najmä autostrády je nesmierne dôležité. Etablovaných subdodávateľov od Bratislavy po Žilinu je z 300 asi 80 percent. Autostráda smerom na východ mohla byť vybudovaná už najmenej pred siedmimi rokmi. Ale stále sa jej výstavba z rôznych príčin odkladala a teraz je jej dostavba určite už o 100 percent drahšia ako pred rokmi. Ak nie viac. Sekundárne to hamuje aj vytvorenie nových pracovných miest.  A zabezpečenie rozvoja priemyslu na Slovensku.

Je tu potom priestor na to, aby k nám prišli ďalší výrobcovia automobilov?

– Chceli ny sme, aby na Slovensko prišiel minimálne jeden ďalší. Od Banskej Bystrice smerom od Žiliny na východ je toľko priestoru, toľko tradícií strojárskeho priemyslu … Je tam napríklad vo Zvolene, v Žiline, najmä v Košiciach aj dobré stredné aj vysoké školstvo, ktoré môžu pripraviť potrebných odborníkov. Podmienkou je ale autostráda!

Momentálne nemáme na Slovensku plnohodnotné vývojové centrum. Je predpoklad, že v blízkej budúcnosti by sa situácia mohla zmeniť?

– Vyrábať autá, to nie je len otázka lacnej pracovnej sily, je to aj otázka vedieť dobré autá vyrábať. V tom je základ. Dokázali sme, že to vieme. Je však dôležité zabezpečiť aplikovaný výskum a vývoj. Výskum a vývoj je jedným z dôležitých predpokladov rozvoja nášho automobilového priemyslu. Je  preto potrebné založiť technologický a inovačný inštitút, ktorý by bol schopný plniť požiadavky výskumného vývojového centra pre priemysel. Zatiaľ chýba inštitucionálne prepojenie medzi výskumnými ústavmi SAV, vysokými školami a zopár súkromnými výskumnými ústavmi a podnikmi. SAV je orientovaná predovšetkým na základný výskum. Vysoké školy sa viac orientujú na vzdelávanie ako také a zákaznícky orientovanému výskumu nemajú čas venovať pozornosť. Preto sa budeme usilovať, aby bol na Slovensku založený národný technický inštitút ako výskumnú organizáciu, ktorá dokáže manažovať výskum. Keďže sme zatiaľ nenašli konsenzus medzi priemyselnými zväzmi a ako automobilový priemysel nemáme čas čakať, tak sme sa rozhodli spolu s našim členom CEIT Žilina vytvoriť podmienky pre založenie Centra strategického výskumu, vývoja a inovácií automobilového priemyslu v Žiline.

Akú konkrétnu podporu potrebuje automobilový priemysel pre svoj ďalší rozvoj?

– Na to potrebujeme predovšetkým vzdelanú pracovnú silu, rozvoj vedy a výskumu riadený priamo požiadavkami praxe, ako aj lokálny rozvoj subdodávateľov. Veľmi dôležitá je aj flexibilita a spoľahlivosť dodávok.

Automobilky a subdodávatelia potrebujú  pre svoj ďalší rozvoj na Slovensku okrem diaľnic aj zásadnejšie zmeny v školstve, či rozvoj výskumu a vývoja predovšetkým v malých a stredných podnikoch. Ten sa totiž za posledných dvadsať rokov na Slovensku dostal do slepej uličky. Bez ďalšieho rozvoja predovšetkým aplikovaného výskumu automobilový priemysel nemôže napredovať.

Naše minuloročné výsledky posunuli Slovensko na špičku svetového  rebríčka vo výrobe automobilov na obyvateľa. Aké to bude mať pokračovanie?

– Nečakajme, že rok 2014 bude opäť revolučný, budeme veľmi radi, keď sa nám podarí udržať výrobu na dnešnej úrovni plus – mínus pár percent. Do výroby určite nabehnú nové modely a s nábehom každého nového modelu prichádza aj kolísanie produkcie. V Európe na nás pozerajú s úctou a rešpektom. Naše výsledky posunuli v roku 2012 Slovensko na špičku rebríčka vo výrobe automobilov na obyvateľa. Prvú priečku sme obsadili počtom 171 áut na 1000 obyvateľov, čo znamenalo v celkových číslach viac ako 925 000 vyrobených automobilov. No a tento rok sme sa počtom 980 000 áut ešte viac   priblížili  k vysnívanému miliónu. Aby tento trend pokračoval, musíme vždy dokázať vyrobiť žiadaný model automobilu v požadovanom termíne a v perfektnej  kvalite a dokázať optimalizovať a inovovať výrobu.

Mohli by ste zhrnúť krátko hlavné úlohy pre budúci rok?

– Našou hlavnou úlohou aj pre rok 2014 je zabezpečenie stability a konkurencieschopnosti automobilového priemyslu na Slovensku. K tomu jednoznačne prispeje naštartovanie transformácie odborného školstva a vytvorenie podmienok pre rozvoj aplikovanej vedy a výskumu podľa potrieb priemyslu. Ďalší rozvoj automobilovej výroby plánujeme ešte širším zapojením lokálnych dodávateľov do priamych, ale predovšetkým nepriamych dodávok pre automobilový priemysel. Dobudovanie diaľničnej infraštruktúry je pritom strategické. Nesmieme pritom zabúdať ani na úroveň podnikateľského prostredia, predovšetkým na  stabilizáciu legislatívy smerujúcu k flexibilite pracovného práva a finančných zákonov bez dodatočného zvyšovania podnikateľských nákladov.

 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov