Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Nižšie pokuty za drobné dopravné priestupky

Parlament schválil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorý prináša niekoľko nových dopravných pravidiel a predpisov.

Motoristov azda najviac poteší zníženie hornej hranice výšky pokuty za menej závažné priestupky zo 60 na 50 eur. Znižovanie sankcií sa týka menej závažných priestupkov, ako je napríklad telefonovanie počas jazdy, nepoužitie bezpečnostných pásov či vyhadzovanie predmetov z auta. V noci budú musieť chodci, idúci po krajnici alebo po okraji vozovky, mať na sebe reflexné prvky za zníženej viditeľnosti nielen mimo obce, ale aj v obci. Tieto reflexné prvky by mali zabezpečiť, aby boli chodci na vozovke viditeľnejší a znížilo sa tak riziko havárie s autom. Zmiernia sa pravidlá pre odoberanie vodičských preukazov – vodič príde o svoje oprávnenie, ak spôsobil tri dopravné nehody v priebehu piatich rokov, pri ktorých došlo k ublíženiu na zdraví alebo k smrti.

Z ďalších zmien v zákone o cestnej premávke vyberáme:

* motorkári budú môcť parkovať na chodníkoch v zóne, ktorá zakazuje státie, resp. zastavenie (a to aj v lokalitách s plateným státím) – musia však na chodníku nechať voľný priestor o šírke aspoň 1,5 metra

* vinník havárie, ktorý niekomu poškodí majetok (nie auto), bude povinný vyplniť správu o nehode a podpísať ju

* obnovuje sa možnosť získať za poplatok evidenčné číslo podľa vlastného výberu, táto služba má stáť 80 eur

* zmenia sa poplatky za vyradenie z evidencie

* riadne označené vozidlá taxislužby budú môcť jazdiť v jazdných pruhoch pre autobusy a trolejbusy tak, aby vozidlá verejnej dopravy nijako neobmedzovali

* ako vozidlo taxislužby sa bude dať prihlásiť auto, ktoré má najviac osem rokov od uvedenia do prevádzky. Počet najazdených kilometrov nebude hrať žiadnu úlohu. Podľa platného zákona bolo možné zaevidovať do koncesie ako vozidlo taxislužby len také vozidlo, ktoré má najviac päť rokov od uvedenia do prevádzky alebo najazdených najviac 100-tisíc km s benzínovým alebo hybridným pohonom, alebo najviac 150 000 km s naftovým motorom

* zjednocuje sa platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE na päť rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti, a platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T pre osoby staršie ako 63 rokov na päť rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti

Po podpise prezidentom bude novela zákona účinná od 1. januára 2014.

TS NRSR (šr), foto: Ministerstvo vnútra SR

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov