Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Vyber TOP čerpačku roka 2017

VYBER TOP ČERPAČKU ROKA 2017!

Milí naši čitatelia! Aj v zimnom období pokračuje súťaž časopisu Auto magazín, v ktorej hlasujete za najlepšiu čerpaciu stanicu.

Pravidlá:

Do súťaže VYBER TOP ČERPAČKU ROKA 2017 sa môžu prihlásiť všetci účastníci cestnej premávky, teda motoristi i nemotoristi, ktorí pri cestách autom, motorkou či autobusom navštevujú čerpacie stanicea využívajú ich služby. Do súťaže sa nemôžu prihlásiť členovia
a spolupracovníci redakcie Auto magazínu a ich rodinní príslušníci.

Začiatok súťaže:

1.júl 2017

Koniec súťaže:

31. december 2017

Cieľ súťaže:

Zvýšiť kultúrnu úroveň služieb čerpacích staníc na Slovensku.

Postup vyplnenia formuláru:

 • 1. Vyberte si jednu z 10 najväčších sietí čerpacích staníc,
  ktoré majú svoje čerpačky na Slovensku!z nich a označte ju!
 • 2. Ak ste v zozname nenašli vašu obľúbenú značku, vypíšte v kolónke Môj výber
  názov vašej čerpacej stanice a najbližšie mesto či dedinu, pri ktorej sídli!
 • 3. Prideľte nasledujúcim službám a ponuke od 1 do 5 hviezdičiek.
  – Sortiment tovarov v predajni
  – Možnosti a kvalita občerstvenia
  – Hygiena na toaletách a v sprchárni
  – Úroveň obsluhy
  – Kvalita umyvárne
 • 4. Vyplňte kolónku so svojimi údajmi (adresa, mailový a telefonický kontakt)!
 • 5.Ste v hre o hodnotné ceny.

POZOR! Do súťaže VYBER TOP ČERPAČKU ROKA 2017 sa môžete zapojiť iba cez internet na adrese www.automagazin.sk Pomôžte nám zvýšiť úroveň služieb na čerpacích staniciach. Zapojte sa do súťaže VYBER TOP ČERPAČKU ROKA 2017 a vyhrajte!