Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Čitateľská súťaž k 100. výročiu vzniku Československa

Milí a vážení čitatelia nášho časopisu,

v Auto magazíne sme tento rok v číslach 3, 4, 5, 6 ,7-8 a 9 uverejnili seriál článkov o spoločných dejinách ČSR a značky Škoda. V nich nájdete odpovede aj na súťažné otázky.

Prosíme, odpovedajte buď na našej stránke www.automagazin.sk (kde sa práve nachádzate), alebo e-mailom automagazin@automagazin.sk. Ak odpovedáte e-mailom, prosím, uveďte kontakt (telefón, e-mail), aby sme vás v prípade, že budete vyžrebovaní, mohli kontaktovať.

Odpovede nám posielajte do 19. septembra 2018 do 23:59 hod.

Mená výhercov uverejníme v časopise Auto magazín č. 10 / 2018 a súčasne na našom webe.

Troch z vás, ktorí správne zodpovedajú na všetky otázky, vyžrebujeme a pozývame prežiť zaujímavý a poučný deň so Škodou v Mladej Boleslavi!

Tešíme sa na vaše odpovede a spoločnú cestu do Mladej Boleslavi!