Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Autoopravár a Autoservis roka 2023

Časopis Auto magazín/Profi auto spolu so spoločnosťou Homola – autoservisná technika, s. r. o., a Cechom predajcov a autoservisov SR vyhlasujú 25. ročník súťaže o najlepšieho autoopravára a najlepší autoservis roka 2023 v Slovenskej republike.

PROPOZÍCIE AUTOOPRAVÁR ROKA

Do súťaže môžu byť zaradení zástupcovia všetkých autoservisných profesií od automechanika, lakovníka, elektrikára či elektronika až po prijímacieho technika, majstra a pod. Nomináciu môže poslať ktorýkoľvek zákazník servisu, ktorý chce takto oceniť kvalitnú odbornú prácu v autoopravárenskej brandži, vedúci alebo majiteľ servisu, importér, príp. zástupca servisnej siete (ak servis patrí do servisného konceptu), a tiež spolupracovníci. Stručné zdôvodnenie musí obsahovať vecné a pravdivé informácie, ktoré zdôvodňujú, prečo má uvedený kandidát získať titul Autoopravár roka, ako aj stručný opis jeho odborných a ľudských kvalít, prípadne ďalších okolností, ktoré môžu podporiť udelenie titulu (mimoriadne činy, príkladný vzťah k práci, k spolupracovníkom i zákazníkom, odovzdávanie skúseností kolegom a študentom, starostlivosť o učňovský dorast a pod.). Zdôvodnenie treba poslať na adresu redakcie Auto magazínu (Tallerova 10, 811 02 Bratislava) alebo na micko@automagazin.sk.

PROPOZÍCIE AUTOSERVIS ROKA

Do súťaže môžu byť prihlásené autoservisy s prevádzkou na území Slovenskej republiky. Nomináciu môže poslať ktorýkoľvek zákazník, vedúci alebo majiteľ servisu, importér, prípadne zástupca servisnej siete (ak servis patrí do servisného konceptu). Prihlášku a stručné zdôvodnenie, ktoré charakterizuje nominovaný servis, treba poslať na adresu redakcie Auto magazínu (Tallerova 10, 811 02 Bratislava) alebo na micko@automagazin.sk. Snahou organizátorov súťaže je nájsť, spropagovať a odmeniť servis, ktorého manažment s kolektívom zamestnancov v danom roku najviac prispeli k pozdvihnutiu úrovne kvality v tomto odbore služieb.

 

Víťazov súťaží slávnostne vyhlásime a odmeníme na galavečere. Výsledky s príslušnou prezentáciou zverejníme v časopise Auto magazín s pravidelnou sekciou Profi auto. Toto ocenenie môžu víťazi využívať na svoju propagáciu (priestory autoservisu, v rámci firemnej tlačenej i elektronickej komunikácie a podobne).