Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Automagazín Awards 2020

AUTO MAGAZÍN vyhlasuje 9. ročník čitateľskej ankety AUTO MAGAZÍN AWARDS na rok 2020. Do finále sme zaradili autá, ktoré sú na našom trhu od 1. júla 2019 a tie, ktoré sa na našom trhu začnú predávať najneskôr do 30. júna 2020.

V každej kategórii si vyberte jeden model, o ktorom si myslíte, že je „naj“. Okrem toho vyberte zo všetkých áut jedno, o ktorom si myslíte, že by malo byť absolútnym víťazom ankety bez rozdielu kategórie.

Všetci, ktorí zašlú svoje tipy do 31. januára  2020, budú zaradení do žrebovania o hodnotné vecné ceny. Okrem toho piatich z vás pozveme na slávnostné vyhlasovanie ocenení AUTO MAGAZÍN AWARDS 2020, ktoré sa bude konať vo februári 2020.

Mená výhercov zverejníme v marcovom čísle časopisu AUTO MAGAZÍN (3/2020) a na našej internetovej stránke www.automagazin.sk.
Hlasovať môžete dvoma spôsobmi:

1.Prostredníctvom pošty. Na anketovom lístku označte svojich favoritov (po jednom v každej kategórii + absolútneho víťaza)
a pošlite na adresu: Auto magazín, Tallerova 10, 811 02 Bratislava. Nezabudnite na označenie AUTO MAGAZÍN AWARDS
2020 a na svoje kontaktné údaje (meno, poštová adresa a číslo telefónu, prípadne e-mailová  adresa).

2.Cez internet. Na anketovom lístku na internetovej stránke www.automagazin.sk označte jeden model v každej kategórii a
absolútneho víťaza a vyplňte svoje kontaktné údaje.