Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


AUTO MAGAZÍN na mieru – ANKETA O NAŠICH ČITATEĽOCH

Milí naši čitatelia,
ako dobre viete, už tradične uverejňujeme na prahu nového roka dotazník, v ktorom Vás chceme opäť a opäť lepšie poznať. Radi by sme vedeli, akí ste, aké máte záľuby, čo najradšej čítate, čo a koho v motorizme preferujete a podobne.
Dôvodom je naša snaha vytvoriť taký časopis, ktorý budete radi čítať a kde nájdete všetko, čo v tejto sfére hľadáte.
Na úvod našej novoročnej ankety nám dovoľte uviesť niekoľko praktických rád:
Prosím, odpovedajte len na otázky, na ktoré chcete odpovedať! Ak chcete byť zaradení do žrebovania o ceny, pripíšte aj meno a kontaktnú adresu.

Odpovede posielajte do 15. februára 2019.
Výsledky ankety a mená výhercov zverejníme v čísle 03/2019.