Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


AMA 2017

Milí čitatelia, zvoľte si svoje auto roka a vyhrajte!

Naša redakcia k 29. novembru spustila hlasovanie v piatom ročníku čitateľskej ankety AUTO MAGAZÍN AWARDS na rok 2017. Kritériá kopírujú anketu Svetové auto roka. Do finále ankety AUTO MAGAZÍN AWARDS 2017 sme preto zaradili autá, ktoré sú na našom trhu od 1. júla 2015 a tie, ktoré sa na našom trhu začnú predávať najneskôr od 30. júna 2017. Vzhľadom na veľké množstvo noviniek, ktoré obohatili náš trh, sa do užšieho výberu dostali len tie najzaujímavejšie modely. V každej kategórii si vyberte jeden model, označte ho a vyplnený anketový lístok zašlite na adresu redakcie časopisu AUTO MAGAZÍN. Ak dávate prednosť internetu, anketu AUTO MAGAZÍN AWARDS 2017 nájdete aj na stránke www.automagazin.sk. Stačí, ak označíte jeden model, o ktorom si myslíte, že je naj v danej kategórii.

Nezabudnite, že v každej kategórii môžete označiť iba jeden model! 

Všetci, ktorí zašlú svoje tipy do 31. januára 2017, budú zaradení do žrebovania o 5 hodnotných vecných cien. Okrem toho piatich z vás pozveme na slávnostné vyhlasovanie ocenení AUTO MAGAZÍN AWARDS 2017, ktoré sa bude konať začiatkom februára. Mená výhercov zverejníme v marcovom čísle časopisu AUTO MAGAZÍN (3/2017) a na našej internetovej stránke www.automagazin.sk.

Hlasovať môžete dvoma spôsobmi:

  • prostredníctvom pošty. Na anketovom lístku označte svojich favoritov (po jednom v každej kategórii) a pošlite na adresu: Auto magazín, Tallerova 10, 811 02 Nezabudnite na označenie AUTO MAGAZÍN AWARDS 2017 a na svoje kontaktné údaje (meno, poštová adresa a číslo telefónu, prípadne mailová adresa).
  • cez internet. Na anketovom lístku na internetovej stránke www.automagazin.sk označte jeden model v každej kategórii a vyplňte svoje kontaktné údaje.