So SPŽ bez príslušnosti k okresu Auto magazín taxatívne nesúhlasí!

SPŽ bez príslušnosti k okresu. Poviete si, veď je príslušnosť ŠPZ, alebo lepšie povedané TEČ, k okresom nepotrebná? Ja si myslím opak!