Názor: Auto môže byť zbraň!

Hoci majú autá čoraz viac asistenčných systémov, zodpovednosť je stále na našich bedrách.