Keď redakcie pri údajoch o spotrebe zahmlievajú…

Určite ste si všimli, že rôzne redakcie testujú tie isté nové autá. Sú to tzv. autá z press parkov. Nie je ničím výnimočným, že sa spotreby počas testov konkrétneho modelu s rovnakým evidenčným číslom výrazne líšia. Podľa čoho to redakcie udávajú? Ktoré majú najväčšiu výpovednú hodnotu? Nejde o zahmlievanie ako také, ale o rôznorodosť a nejednotnosť, čo v podstate môže spôsobiť výrazne odlišné výsledky.