Premávku na rozkopávkach často komplikuje nedisciplinovanosť

Leto, čas opráv diaľnic a ciest, často komplikujú nedisciplinovaní vodiči, či už vodiči kamiónov, alebo autobusov, či ľahkých úžitkových áut, ba dokonca aj obyčajných osobných áut.