Diaľnice dostanú nové oplotenie, eliminuje nehody

Na viacerých úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest v správe NDS-ky bude nahradené terajšie opotrebované a v dôsledku rôznych mechanických a klimatických vplyvov poškodené oplotenie.