Škoda bola aj v roku 2020 neohrozeným lídrom

Škoda aj napriek komplikáciám spôsobeným koronavírusom COVID-19 vlani udržala svoje vedúce postavenie. Ba čo viac, zaznamenala rekordný trhový podiel.