Nový mýtny systém prerokovali našťastie aj s dopravcami

V rámci prípravy projektu elektronického výberu mýta NDS s odbornou verejnosťou prerokovali štúdiu uskutočniteľnosti. Tá identifikuje hlavné problémy existujúceho zabezpečenia výberu mýta a odporúča možnosti odstránenia príčin uvedených problémov.