Vidíte nehodu? Nerozptyľujte sa!

Dopravná nehoda, alebo škodová udalosť je negatívnou udalosťou v cestnej premávke, ktorá „prirodzene“ priťahuje zraky ostatných. A v podstate nemusí ísť ani o nehodu, ale aj o bežnú, či atypickú prekážku, ktoré na vás môžu čakať za každým rohom.