DS 7 Crossback – Pocta kubizmu

Ak bolo zadanie pre tvorcov luxusného a technicky vyspelého francúzskeho SUV vyrovnať sa nemeckej a japonskej extratriede, náročnú úlohu vrchovato splnili.