Aplikácia O doprave – Všetko v jednom?

O doprave je slovenská (vývojár Slovak Telecom) aplikácia, ktorej ambíciou je uľahčiť život vodičom, zvýšiť bezpečnosť a plynulosť premávky. Darí sa jej to?