Nerentabilné diaľnice, náklady prevyšujú zisk

Štát do výstavby diaľnic dlhodobo investuje štvornásobne viac, ako tvoria celkové tržby z mýta. Len investičné náklady NDS na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest v rokoch 2010 až 2018 predstavovali trojnásobok celkového výberu mýta (4,55 miliardy eur), keď tržby z mýta v tomto období dosiahli 1,57 miliardy eur.