Odchod, útek, škodová udalosť a nehoda

So zmenou zákona o cestnej premávke, ktorá je účinná od 1. 12. 2019, prišla aj diferenciácia pojmov odchodu a úteku z dopravnej nehody.