Návrh z EÚ. Keď vymeníte motor, čau auto do šrotu!

Návrh nariadenia o obehových požiadavkách na dizajn vozidiel a nakladanie s vozidlami po dobe životnosti, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EÚ) 2018/858 a 2019/1020 a zrušujú smernice 2000/53/ES a 2005, bol zverejnený. Budete nad ním krútiť hlavou.