Plán udržateľnej mobility: TAKTO to vidia v Škode

Čisté a biologicky odbúrateľné materiály možno využívať opakovane a nové materiály získané z odpadu hrajú čoraz dôležitejšiu rolu.