Toyota Camry – Nedocenená

Toyota Camry je azda najpodceňovanejším autom v Európe a, samozrejme, aj na Slovensku. Absolútne neprávom!