Kia ProCeed GT – Madonna mia!

Kia ProCeed GT je stelesnením madony, krásneho a cnostného auta, ktoré už pri a letmom pohľade vyžaruje tradičné hodnoty jazdeckého stroja.