Mercedes V300 d Marco Polo -Symbol cestovateľa

Mercedes Marco Polo spolu s ostatnými súrodencami Marco Polo Horizont a Marco Polo Activity tvoria základ malej populárnej rodiny obytných automobilov.