Aj Ružinov už uplietol tvrdý bič na majiteľov vrakov

Aj bratislavský Ružinov sa rozhodol bojovať proti dlhodobo stojacim vozidlám na verejných parkoviskách, ktoré zaberajú cenné parkovacie miesta. Ide po vzore ostatných Slovenských miest, ako napríklad Banská Bystrica, Žilina alebo Liptovský Mikuláš.