Život s elektromobilom – Vitaj doma!

Renault Zoe R135 Z. E. bude na nasledujúci rok naším spoločníkom, užite si ho s nami.