Častejšie emisné kontroly ako účinná ochrana pred Dieselgate?!

Od 1. septembra 2020 sa o nové vozidlá bude EÚ zaujímať ešte viac ako doteraz. V každej krajine sa budú vykonávať emisné kontroly, alebo inak povedané testy na overenie skutočných emisií vozidiel. Sankcie dosiahnu až 30 000 Euro za každý kus, ktorý nevyhovie.