Slovák – mula či otrok…

Neviem ako sledujete verejné dianie vy. Ja sa ho snažím nesledovať, lebo sa zvyčajne len naštvem. Nedal som si pozor a už mám vnútornú nervozitu. Čo ju spôsobilo?