EÚ kritizuje vysoké emisie u galského kohúta

Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozhodnutí z 24. októbra uviedol, že francúzski politici nerealizovali riešenia, ktoré by chránili obyvateľov pred prekročením obsahu oxidov dusíka vo vzduchu. Môže to priniesť problémy pre majiteľov naftových áut?