Jazda na červenú. Smutná a tragická realita!

Existuje len pár okresných miest na Slovensku, kde nie sú na cestách a križovatkách prítomné semafory. Aj dieťa v útlom veku vie význam jednotlivých farieb. Horšie to je s rešpektovaním jednotlivých signálov, či už vodičmi, alebo aj nevodičmi.